SAMMA FÖRFATTARE

Alexander Künzli

Alexander Künzli

Alexander Künzli är professor i översättningsvetenskap vid fakulteten för översättning och tolkning på Genèves universitet. Han undervisar i översättningsteori, forskningsmetodologi och medieöversättning. Alexander Künzli har en masterexamen i översättning och psykologi från Genèves universitet och en doktorsexamen i fransk lingvistik från Stockholms universitet. Hans främsta forskningsområden är mellanspråklig undertextning och kvalitetssäkring av översättningar. Alexander nås här.

Din sökning gav tyvärr inga träffar.

SENASTE INSLAG +