SAMMA FÖRFATTARE

Sara Erlandsson

Sara Erlandsson

Översätter alla möjliga texter inom teknik och medicin från tyska och engelska till svenska. Jobbar även med språkgranskning och testning av gränssnitt inom bilbranschen. Driver Via Verbi. Kan kontaktas här.

SENASTE INSLAG +