Styrelsen informerar

Webbmöten, KK:s kommande upphandling och annat

5 aug, 2019
/ Foto: iStock.

Även om september i skrivande stund bara är några få dagar bort har vi högsommarväder i nästan hela landet och en luftfuktighet som påminner om en John Grisham novell. Men temperaturen till trots måste arbete utföras och styrelsen har redan haft sitt inledande webbmöte efter semestern. Mötets deltagare var utspridda över landet plus Tyskland och Storbritannien.

Styrelsens webbmöten har blivit ett självklart verktyg för att sköta föreningens verksamhet och hjälpa styrelsemedlemmar bereda frågor för våra enstaka fysiska möten. Vi har webbmöten ungefär var tredje vecka.

Det senaste webbmötet hade vi 27 augusti med Elin, Victoria (kanslist), Jörg, Peter, Örjan och David som deltagande. Nästa möte blir en fysisk träff i Stockholm den 13–14 september.

Kommande året
Vårt första möte inkluderade diskussioner om Kammarkollegiets kommande upphandling. SFÖ:s upphandlingsgrupp ska ha ett möte med Kammarkollegiets upphandlingsenhet för att diskutera de viktigaste frågorna för våra medlemmar, och styrelsen har diskuterat både lärdomar från tidigare upphandlingar och förslag till en bättre process och resultat. Vår förhoppning är att våra svar kommer att bidra till en upphandling som både främjar yrket och öppnar möjligheter för flera av våra medlemmar att vara leverantörer och samtidigt kunna få en rimlig ersättning.

Fortbildning
Vår kanslist Victoria har träffat fortbildningsgruppen och diskuterat planer för kommande höst och vår. Flera frågor, både praktiska och om riktlinjer, har ställts till styrelsen som kommer att behandlas vid septembermötet.

Mina sidor – förberedelser pågår
Vidareutveckling av medlemsnyttan med SFÖ:s webbplats pågår. Flera steg har tagits med diskussioner i styrelsen om vad vi vill åstadkomma och vad som ger mest nytta. Specifikationer för de olika funktionerna görs mer tydliga. Arbetet kommer att fortsätta vid nästa möte i Stockholm i september.

Nästa konferens
Få kan ha missat att SFÖ:s nästa årskonferens är i Umeå den 24–26 april 2020. Det är dags att boka in datumen i almanacken! Mer information kommer under hösten. Men innan dess firar vi Hieronymus i slutet av september och höstens minikonferens i november. Håll ett öga på SFO:s hemsida för mer information om dessa event.

SENASTE INSLAG +