Styrelsen informerar

Vi måste bedriva verksamhet i de former som är möjliga

6 apr, 2020
/ Foto: iStock.

Sedan senaste rapporten från styrelsen har världen förändrats, men SFÖ måste förstås fortsätta bedriva verksamhet i de former som är möjliga och stödja medlemmarna med information och onlineaktiviteter.

■ Styrelsen brukar även i vanliga fall ha kortare webbmöten med jämna mellanrum, utöver de relativt få fysiska mötena under några intensiva heldagar. Vi har hunnit med fem webbmöten sedan det sista fysiska mötet i januari i år. På det senaste häromveckan planerade vi för ett längre möte mot slutet av maj som ersättning för ett fysiskt möte. Vi hade optimistiskt räknat med att det skulle gå att hålla ungefär samma schema som för ett fysiskt möte, men efter en och en halv timme var alla helt utmattade och kunde inte hålla en redig tanke i huvudet. En intressant lärdom! Kanske något att tänka på den som inte har prövat att hålla längre möten ännu!

■ Mycket tid har förstås ägnats åt konferensen 2020, som vi alla hoppas ska kunna hållas på plats i Umeå i slutet av augusti enligt den nuvarande planen. Folkhälsomyndigheten ska komma med nya rekommendationer i slutet av maj som SFÖ kommer att följa.

■ När det gäller andra konferenser kommer SLAM! att ställas in i år som tidigare har meddelats. Kanske går det att blåsa liv i en pannordisk konferens till 2021, när covid-19-läget förhoppningsvis har stabiliserats? Mer information om event, bland annat en del som i dagsläget är inställda, finns på webbplatsen. Där finns även tips om onlinekurser.

■ Årsmötet är i dagsläget uppskjutet till augusti och kommer att hållas, fysiskt eller virtuellt, och handlingarna skickas ut i vanlig tid före mötesdatumet.

■ Victoria har jobbat hårt från kansliet med att skapa virtuella träffpunkter för SFÖ:s medlemmar och rapporterar god uppslutning till och stor uppskattning av virtuella fikor och AW:n. Nya datum kommer att läggas upp på webbplatsen regelbundet.

■ Samarbetet med Allt om juridik pågår för fullt. Bland annat har de granskat ett upphandlingsavtal som kommer att läggas upp på SFÖ:s webbplats vad det lider.

■ Drygt 300 personer har svarat på SFÖ:s enkät till översättare och tolkar om hur covid-19-utbrottet hittills har påverkat deras arbete och vardag och delat med sig av erfarenheter av bland annat påverkan på orderingång och ekonomi, tips för hemmaarbete med mera. Enkätsvaren finns här.

■ Glöm inte att följa SFÖ på Facebook och Instagram, för diskussioner, initiativ och tips i dessa märkliga tider!

SENASTE INSLAG +