SFÖ-konferens 2022

Vem lägger märke till undertexterna?

16 mar, 2022

Undertextningsbranschens motto är ”bra undertexter är sådana som man aldrig lägger märke till”, så helst ska tittarna inte alls lägga märke till dessa. Däremot börjar allt fler i översättningsbranschen lägga märke till undertextning.

Strömningstjänster som Disney+, Netflix och HBO blir bara fler och större, och EU:s tillgänglighetsdirektiv kräver undertexter för döva och hörselskadade. Detta har lett till att allt fler företag och översättare börjar med undertextning. Här berättar Jan Pedersen själv mer om vad hans föreläsning i Karlstad kommer handla om.

SENASTE INSLAG +