Nyheter

Utländska namn på svenska

6 mar, 2019

Handbok om translitterering och alternativa geografiska namnformer.

Omslaget på Utländska namn på svenska, en terminologihandbok utgiven av EU-rådet. Omslaget på Utländska namn på svenska, en terminologihandbok utgiven av EU-rådet.

Måste du ofta ta ställning till hur utländska namn ska stavas på svenska? Då är denna handbok en utmärkt hjälp! Boken tar upp övergripande translittereringsproblem och ger också väl underbyggda rekommendationer om hur geografiska namn och personnamn bör stavas på svenska. Boken ger stavningsexempel från alla världens länder och territorier samt från ett 50-tal olika språk och skriftsystem. En utförlig innehållsförteckning samt ett index gör boken lätt att hitta i – en guldgruva för både översättare, skribenter, redaktörer och geografinördar. Handboken är sammanställd av ministerrådets svenska översättarenhet i samarbete med övriga EU-institutioner.

166 sidor, kostar gratis. Hämta här!

SAMMA FÖRFATTARE +