Utbildning

Utbilda dig till översättare – på tre terminer!

18 feb, 2021

En ny översättarutbildning vid Lunds universitet.

En läsesal i universitetet. En läsesal i universitetet. / Foto: Lunds universitet.

Från och med hösten 2021 kommer översättarutbildningen i Lund att ges som ett tre terminer långt program på kandidatnivå. Vi utökar samtidigt utbudet av källspråk och förstärker utbildningen i digitala översättningsverktyg. Nytt från hösten är också att det utöver facköversättning kommer att ingå en kurs i skönlitterär översättning. Utbildningen avslutas med en längre självständig översättning samt ett examensarbete. För att komma in på utbildningen behöver man ha 90 hp i ett eller flera universitetsämnen och klara vårt antagningsprov i svensk språkfärdighet och översättning.

Dessutom krävs poäng i ett källspråk, men dessa kan ingå i de 90 obligatoriska högskolepoängen. Programmet vänder sig både till språkstudenter och till studenter med annan studiebakgrund, som tekniker, naturvetare, journalister, jurister och ekonomer. Om man har uppnått den efterfrågade källspråksnivån på annat sätt än genom studier vid svenskt universitet finns det möjlighet till ekvivalensbedömning av kunskaperna. Då får man göra ett utvidgat antagningsprov och skicka in kompletterande handlingar som styrker språknivån.

Precis som på det nuvarande masterprogrammet sker all översättning till svenska, och vi lägger stor vikt vid att balansera de akademiska kraven mot de krav som arbetsmarknaden ställer på yrkesskickliga översättare idag.

Hösten 2021 ges utbildningen med antagning i källspråken danska, engelska, franska och spanska. Mer information om antagningskraven och utbildningen hittar du här.