SFÖ-konferens 2022

Undertextning på SFÖ-konferensen i Karlstad

12 nov, 2021

Undertextning har seglat upp som en stor och viktig del av översättningsmarknaden. Vid SFÖ-konferensen i Karlstad vägleder oss Jan Pedersen genom tekniska och marknadsmässiga aspekter på verksamheten.

Jan Pedersen, docent vid Tolk- och översättarinstitutet. Jan Pedersen, docent vid Tolk- och översättarinstitutet. / Foto: Krzysztof Gurszyński.

Undertextarna har fört en någon undanskymd tillvaro i SFÖ-sammanhang, men med den explosionsartade ökningen av streamat material och med DOS-lagen (lagen om tillgänglighet till digital offentlig service) ökar behovet av undertextare med kunskap om den speciella tekniken och om kraven på att reducera textmängden. Dessutom börjar maskinöversättning spela en roll i sammanhanget.

Jan Pedersen, docent i översättningsvetenskap vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet, introducerar oss till undertextningens värld och berättar om de oerhört varierande översättningsuppdragen, de tekniska kraven och om en marknadssituation som präglas av stor brist på översättare med rätt kompetens. Jan undervisar inom medieöversättning och undertextning och handleder studenter som skriver masteruppsatser i ämnet, och forskar själv inom olika aspekter på medieöversättning.

Vi planerar också att bjuda in flera undertextningsföretag för kontaktskapande och för praktiska demonstrationer.

SAMMA FÖRFATTARE +

SENASTE INSLAG +