SFÖ-konferens i Lund 2018

Under Säpos beskydd

2 jul, 2018

SFÖ:s konferenser förefaller vara jinxade av lord Voldemort eller någon annan onämnbar lustigkurre. 2010 strandades många anmälda deltagare till konferensen i Sundsvall på grund av askmolnet från den isländska vulkanen Eyjafjallajökull (angående uttal hänvisas till Henrik Nilssons artikel om isländska). 2016 skulle vi samlas i Umeå, och då havererade Swedavias trafikledningssystem för norra Sverige. Och dagen innan årets konferens i Lund inleddes blev det (för vilken gång i ordningen?) tågstopp i solgasset på Södra stambanan.

/ Foto: Björn Olofsson.

De flesta var trots allt, med varierande grad av dehydrering, på plats i Lunds Stadshall med kultig 60-talsarkitektur den 20 april – modiga och oförvägna lyckades till och med avverka den inledande stadsvandringen under redan i april brännande sol (värre skulle det bli)!

SFÖ:s ordförande Loole Hagberg inledde konferensen (programmet finns här), varefter kommunfullmäktiges ordförande Lennart Prytz välkomnade oss till Lund och fysikern Emelie Hilner presenterade forskningsanläggningarna MaxLab IV och ESS (European Spallation Source)som lockar många internationella partikelforskare till Lund och ger en och annan översättare bröd på bordet.

Mer betänksamt blev det när Tor Bergkvist diskuterade vårens buzzword GDPR och vad det nya EU-direktivet betyder för oss i översättningsbranschen. Sorgesamma kommentarer av typ ”nu lägger jag fan av med det här” hördes i publiken. Mer om GDPR och vad vi kan göra åt saken finns att läsa i denna artikel.

Årsmöte

Eftermiddagen ägnades i övrigt åt SFÖ:s årsmöte, med Maria Gustavsson vid klubban och Charlotte Sjögren vid pennan. Mötet blev en tämligen stillsam tillställning jämfört med minnesvärda år då placeringen av ett komma kunde röra upp himmel och jord. Antingen har vi mognat eller blivit duktigare på kommatering!

Verksamheten befanns vara välskött och ekonomin trygg. De senaste årens långsamma minskning av medlemsantalet visar tecken på att plana ut och möjligen vända. Vi är i en period där många av föreningens tidiga medlemmar håller på att avsluta sina karriärer. Nyrekryteringen består till stor del av uppgraderade studentmedlemmar. En viktig potentiell medlemsgrupp finns i tolkar till flyktingspråk, som får en viktig roll som översättare efterhand som flyktingarna etablerar sig i samhället. Årsmötet 2017 gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten av att införa tolkar som en ny medlemskategori i SFÖ. Denna utredning pågår fortfarande.

Styrelsens tre propositioner om stadgeändringar diskuterades och bifölls. De rör tid för utskick av årsmöteshandlingar, mandatperioder och suppleanter i styrelsen. Detaljerad information finns i de årsmöteshandlingar som skickades ut från kansliet den 29 mars 2018.

Till ny ordförande för SFÖ valdes Elin Nauri-Skymbäck. Hon kommer att leda föreningens arbete i nära samverkan med vice ordförande Sofia Malmgård, som kvarstår i styrelsen utan omval. Styrelsens sammansättning i övrigt framgår av årsmötesprotokollet som finns att ladda ned från sidan Interna dokument.

Borgerlig bankett

På fredagskvällen förflyttade sig sällskapet till AF-borgen, Akademiska Föreningens festlokal med nationalromantikvarning och skottgluggar för bågskyttar. FN:s säkerhetsråd råkade hålla till i samma krokar, varför bågskyttarna för kvällen var ersatta av biffiga farbröder med mörka glasögon och vita korkskruvslockar i öronen. Utmärkt mat, dryck och i synnerhet sällskap, som alltid när SFÖ rockar loss! Uppskattad underhållning av Verklighetens folk!

Referatskonjunktiv och sånt …

Morgonpigga samt intresserade av återgivning av tyskans referatskonjunktiv i svenskan inledde lördagen redan kl. 9 med språkgrupper – övriga kunde välja mellan att skriva effektivt för webben med Anna Sandahl eller diskutera juridiska spetsfundigheter och skadeståndsfrågor med Kent Engström. Sistnämnda föreläsning underströk den stora vikten av akustik och ljudinställningar – något som jag tidigare sällan reflekterat över, men som med stigande ålder och försämrad hörsel blir en avgörande aspekt.

En uppskattad programpunkt var Mats Linders väl förberedda föredrag om maskinöversättning och efterredigering, följt av en paneldiskussion om den nya tekniken med företrädare för språkföretagen Amesto, GlobalScandinavia, Languagewire och Semantix. Vad vi kan konstatera är att språkföretagen numera ser maskinöversättning som en omistlig och fullständigt naturlig del av sina arbetsflöden. De är däremot avsevärt mer betänksamma mot att enskilda översättare tar hjälp av generella tjänster som Google Översätt, bland annat för att detta potentiellt är ett sekretessbrott. Det är en dubbelhet som skulle kunna orsaka en lika stor konflikt i översättningsbranschen som den idag nästan bortglömda diskussionen om huruvida ett TM ska levereras med översättningen eller ej. Redaktionen fröjdar sig åt alla spännande artiklar som kommer att genereras av den diskussionen samt skrattade gott och rått åt Spexkvartetens tolkning av tillvaron som barn till två översättare (extremt allmänbildande om vi låter oss nöja med de goda sidorna …)

Konferensen avslutades med Översättarslam, där de erfarna översättarrävarna Anna Hermerén och Charlotte Sjögren fick vrida och vända på varje mening i en av båda översatt text, med Sofia Malmgård som enväldig domare. Slutsatsen blev att det finns flera sätt att flå en katt, ett faktum som inte överraskar, men som understundom behöver understrykas.

Vi i redaktionen skuddade Lunds stoft av våra birkisar, skänkte en tacksamhetens tanke till konferensgruppen och ser redan fram emot 2019 års konferens i Södertälje 5–7 april 2019, med temat ”En glokal värld”.

SAMMA FÖRFATTARE +