Tema Diversifiering

Transkribering

14 dec, 2021

Vi frågar Gabriella Scalamonti om hur det är att jobba som transkriberare.

Gabriella Scalamonti. Gabriella Scalamonti. / Foto: Privat.

eV: Hur blev du intresserad av att lägga transkribering till dina tjänster?
Jag halkade in på den banan av en ren slump! En utländsk byråkund erbjöd ett ganska omfattande transkriberingsuppdrag där slutkunden var en forskare som hade spelat in gruppintervjuer inom ramen för sitt forskningsarbete. Jag tyckte det lät både spännande och intressant och tvekade därför inte en sekund på att ge mig in på ”obruten mark”. Slutkunden blev nöjd och det uppdraget ledde till fler!

På senare år har jag i allt högre utsträckning inriktat mig mot juridiska texter och det kom sig därför naturligt att börja transkribera telefonavlyssningar åt beställande myndigheter och/eller advokatbyråer. I sådana uppdrag är det egentligen en ”direktöversättning av ljudfilen” som beställs och då får man pedagogiskt förklara för kunden att det bästa slutresultatet uppnås om man transkriberar ljudinnehållet INNAN man översätter det.

Kunden är oftast mån om att sluttexten troget återspeglar originalet (särskilt om det ingår i en förundersökning eller är bevismaterial i en rättegång) och är därför mer än villig att betala för båda tjänsterna, vilket är toppen – två jobb i ett! Är underlaget mycket omfattande görs oftast ett urval av det viktigaste som sägs i samtalet och kunden väljer då att beställa översättning enbart av den delen. Jag känner ett enormt ansvar när jag transkriberar och översätter viktigt bevismaterial och lyssnar därför igenom allt några gånger extra för att vara säker på att jag uppfattat allt rätt och att jag inte har hört fel på något ställe.

Den största utmaningen som kan inträffa vid transkribering är när personerna som spelas in använder sig av ett kodspråk eller en dialekt som man själv inte är bevandrad i. Om så är fallet måste man självfallet informera kunden som då kan skicka uppdraget vidare till någon kollega som är expert på just den dialekten, sociolekten eller idiolekten.

Om Gabriella Scalamonti

SFÖ-medlem sedan: 2012.
■ Utbildning: Fil. kand. i översättning och tolkning vid Triestes Universitet vid institutionen för översättning och tolkning. Därefter fristående kurser i översättning och juridik vid Stockholms universitet och Uppsala universitet.
■ Bakgrund: Började i branschen mer eller mindre direkt efter min utbildning. Under min tid i Italien hann jag även med att arbeta som utställningskurator åt en konstnär, samt som konferencier vid internationella tävlingar med radiostyrda bilar. Har även provat på att undervisa i italienska på en av Stockholms vuxenskolor som erbjuder kvällskurser.

eV: Fick du investera i någon specifik programvara, och vilka program används vid transkribering?
Jag känner till att det finns program som är utformade för att underlätta transkribering men i mitt fall var det aldrig något krav att använda sig av dem, utan kunderna var mest intresserade av så kallade tidsangivelser, d.v.s. att varje ”replik” skulle föregås av exakt minut i ljudfilen eller i videoklippet så att man lätt ska kunna hitta tillbaka till det stället om man vill höra eller se det igen. Det finns tyvärr inga standardiserade regler för hur transkribering ska gå till, utan ofta är det sunt förnuft som gäller och man får helt enkelt hitta en egen standard för att till exempel förmedla att personen som talar tvekat lite i sitt anförande eller gjort en konstpaus (jag brukar använda mig av tre punkter för att återge en konstpaus till exempel).

“Kunden är oftast mån om att sluttexten troget återspeglar originalet och är därför mer än villig att betala för båda tjänsterna.”

“Även om jag älskar översättning kan det vara skönt med omväxlande arbetsuppgifter till och från.”

eV: Vilka är kunderna som beställer transkribering?
Huvudparten av beställarna är advokater, åklagare eller andra yrkesprofiler med koppling till rättsväsendet i både Sverige och Italien eftersom jag översätter i båda riktningarna. Men det händer även att transkribering efterfrågas av andra myndigheter som inte har någon koppling till rättsväsendet där telefonavlyssning bland annat används för att utreda vårdnadsfrågor.

eV: Kan du berätta något om hur ersättningssystemet ser ut, jämfört med översättning?
Man tar betalt per transkriberad minut (ljudminut) eller per transkriberad timme (ljudtimme). Många nybörjare begår ofta misstaget att ta för lite betalt i början eftersom man inledningsvis inte inser arbetsbördan.

Mitt råd till nybörjare är därför att du sätter dig ner och transkriberar exempelvis 10 minuter av ett radioprogram som du tycker om. Du kommer snabbt att inse hur mycket som hinner sägas på så kort tid! Med det som underlag kan du sedan bestämma dig för hur mycket du vill ta betalt per transkriberad minut/timme.

Om du med säkerhet redan vet att transkribering kommer att leda vidare till en bearbetning i form av en översättning kan du med fördel välja att lägga dig i ett lägre prisskikt när transkriberingen debiteras i steg ett, för att sedan lägga till några extra ören eller kronor på ditt ord- eller timpris när du översätter vad du själv transkriberat i steg två. På så sätt kan du ta betalt för det extra besvär som transkriberingen kanske inneburit för dig, utan att verka för dyr!

eV: Hur trivs du som transkriberare?
Toppenbra! Jag älskar utmaningen att förstå vad som sägs, vilket ibland kan vara svårt eftersom sammanhanget inte alltid framgår i talad text och man byter samtalsämne väldigt fort. Många gånger kan det kännas som att gå in i ett rollspel och jag skulle säga att intuitionen är mitt bästa verktyg för att sätta mig in i talarens situation och förstå hens intentioner och avsikter, vilket i slutändan leder till att jag kan göra båda samtalsparterna rättvisa på ett objektivt sätt. Jag varvar gärna transkribering med översättning så att hjärnans ”översättningscentra” får vila och andra delar av hjärnan kan aktiveras istället. Även om jag älskar översättning kan det vara skönt med omväxlande arbetsuppgifter till och från. Diversifieringen har påverkat min karriär positivt eftersom jag tack vare den kan erbjuda fler tjänster till samma kund och därmed har en konkurrensfördel.

eV: Vilka är dina karriärplaner och visioner för att utveckla din verksamhet?
Jag har faktiskt ganska nyligen fått in en förfrågan där jag blivit ombedd att översätta en podd! Det är något jag aldrig gjort tidigare och det ska bli fantastiskt roligt! Det slår mig i skrivande stund att just poddar är en växande internationell marknad. Ofta behandlas mycket ”smala” ämnesområden som är av intresse för en specifik målgrupp som även kan befinna sig i utlandet. Jag ser därför en stor potential i podd-branschen och en ljus framtid för transkriberare i övrigt! Givet att plattformar som Encrochat, Snapchat, WhatsApp, Messenger o.s.v. blir allt vanligare tror jag även att myndigheters efterfrågan på transkribering kommer att vara fortsatt hög även i framtiden. Så att om du som läser är expert på ett ovanligt språk eller en ovanlig dialekt tycker jag att du även ska marknadsföra dig som transkriberare – rättsväsendet kanske behöver just dig och dina tjänster!

Vilka speciella färdigheter är särskilt viktiga hos en bra transkriberare?

Intuition
Envishet
God hörsel
Utmärkta kunskaper i det talade språket. Att behärska ovanliga dialekter är ett stort plus!

SAMMA FÖRFATTARE +