Översättningsverktyg

Trados Studio 2021 – vad nytt?

9 sep, 2020

Inte direkt oväntat har nu Trados Studio kommit i en ny version, två år efter den senaste. (Två år tycks nu vara det normala intervallet.) Den här gången har man verkligen tagit i från tårna och presenterar en rejäl nyhet: det går nu att jobba med Studio i ”molnet” lika väl som i den lokalt installerade varianten.

/ Foto: iStock.

Gränssnitten är visserligen inte exakt likadana, men tillräckligt lika för att det ska vara tämligen enkelt att lära sig att jobba online. Inte alla funktionerna är desamma, framför allt är det några ”stationära” som saknas i molnvarianten (i vissa fall även omvänt), men skillnaderna är inte särskilt viktiga. (Mer törs jag inte säga eftersom jag inte har hunnit utforska på djupet.) Det bör också påpekas att tillverkarna av insticksprogrammen har jobbat på högvarv, och riktigt många av dem är redan tillgängliga för 2021-utgåvan.

Vad innebär då detta rent praktiskt? Den kanske största ändringen är att programmet inte längre är beroende av operativsystemet; molnversionen kan hanteras även på till exempel MAC-datorer. Och förstås på allehanda typer av enheter, inklusive paddor och smarta mobiltelefoner (om man nu står ut med det, men för vissa arbetsmoment kan det ju vara bra).

Vidare kan man förstås jobba med samma projekt än i den lokala versionen, än i molnet, och få resultaten uppdaterade så att bytena sker skarvfritt. Tekniken betyder också att det alltid finns säkerhetskopior. Och att det är lättare att samarbeta i ett och samma projekt med flera personer.

Många fördelar, alltså, men smakar det så kostar det… Den som köper 2021-versionen får visserligen molnvarianten (kallad SDL Trados Live Essential Freelance/Professional – som synes har man av någon anledning tagit bort ”Studio” i detta sammanhang) på köpet i 12 månader (15 för den som uppgraderar), men sedan behöver man prenumerera, för närvarande till ett pris av 75 euro/år. Och i och med att man har infört ett prenumerationssystem finns det även ett sådant som inkluderar både den fasta installationen och molnversionen; då är priset 295 euro/år.

En andra större förändring är att man (äntligen) har tagit bort begränsningen till fem språk för Freelance-versionen. Nu finns ingen begränsning alls, förutom att ett och samma projekt bara kan ha tre målspråk – om man behöver fler, får man skapa separata projekt.

Vidare finns det förstås en rad andra förbättringar, vars värden å andra sidan som vanligt varierar med användarens behov:

“Den kanske största ändringen är att programmet inte längre är beroende av operativsystemet; molnversionen
kan hanteras även på till exempel MAC-datorer.”

– Inkorporering av de synnerligen avancerade filtreringsmöjligheter som tidigare erbjöds i form av ett extra insticksprogram.

– Fler och förbättrade kortkommandon. Framför allt kan man nu skapa kortkommandon för att växla mellan de olika fönstren i Studio (Translation Results, Concordance Matches osv.). Mycket praktiskt!

– Smidigare tillgång till och installering/avinstallering av insticksprogrammen i AppStore.

– Möjligheter till egen anpassning av så kallade auto-lokaliseringsformat, dvs. format för datum, klockslag, siffertal, mått och valutor – företeelser som i vissa fall kan vålla stora problem men vars hantering nu sägs erbjuda bättre funktioner. Bättre än tidigare men inte perfekt.

– Enklare tillgång till hjälpresurserna – jag hoppas att det innebär att man har städat upp i den oöverskådliga djungel som hittills har varit förhärskande.

Plus en massa annat av lite mindre dignitet (exempelvis sägs som vanligt diverse funktioner vara snabbare). Och liksom tidigare kan man köra 2021 parallellt med tidigare versioner (men även liksom tidigare gäller att om man avinstallerar en tidigare version så kan den inte återinstalleras).

För den som vill veta mer finns knappast någon bättre resurs än Emma Goldsmiths blogg. Här är hennes beskrivning av de viktigaste nyheterna i Studio samt av molnvarianten. Och SDL:s egna ”Release Notes” med närmare beskrivningar av alla nyheter, installationsanvisningar, kompatibilitet m.m. finns här.

SAMMA FÖRFATTARE +