SFÖ-konferens 2019

Tolkworkshop

30 apr, 2019

På söndagsmorgonen hölls en workshop för de konferensdeltagare som arbetar som tolkar eller är intresserade av tolkfrågor.

/ Foto: iStock.

Åtta tolkar och intresserade samlades för att diskutera frågor från den delen av deras yrkesliv. Först gavs information om att SFÖ:s styrelse har beslutat att bilda en tolkgrupp i SFÖ och efterlyser intresserade som vill dra igång den verksamheten. Det behöver inte vara något stort till att börja med (om man inte vill). Att ordna en träff för tolkar på någon lämplig lokal restaurang kan till exempel vara en bra början. Eftersom ingen i workshoppen anmälde sig går efterlysningen även ut på detta sätt. Intresserade kan anmäla sig till Elin Nauri. Workshopdeltagarna fick även informationen att redaktören för Facköversättaren söker en ny redaktionsmedlem som kan åta sig att bevaka tolkfrågor, lämpligtvis någon som är verksam som tolk. Anmälan till chefredaktören.

Därefter togs den senaste tolkutredningen Att förstå och bli förstådd upp. Utredaren lämnar en rad förslag för att reformera kontakttolkverksamheten och komma till rätta med de problem som finns inom verksamheten. De viktigaste förslagen är utvecklingen av en statlig tolkportal och att i princip endast auktoriserade och utbildade tolkar ska användas av statliga myndigheter vid kontakttolkning från 2024. En annan rekommendation i utredningen är att tolkutbildning ska vara ett krav för att få gå upp i auktorisationsprovet. Utredningen innehåller även förslag om hur tolkutbildningen ska utformas för att öka antalet utbildade tolkar.

Eftersom deltagarna kom från olika länder och arbetade med olika typer av tolkning delade vi därefter information med varandra om våra respektive områden.

SAMMA FÖRFATTARE +