Nyheter

Tolkningsmarknaden i coronatider

1 maj, 2020

En studie om pandemins påverkan på tolkningsmarknaden.

/ Foto: iStock.

Nimidzi Insights har gjort en omfattande studie av hur det nuvarande världsläget har påverkat marknaden för tolkning. I korthet kan resultatet sammanfattas som ”den enes död, den andres bröd” – och att tekniken för fjärrtolkning (VIT – Virtual Interpreting Technology) som diskuterades mycket på NTIF-konferensen 2019 – har fått stark medvind.

Inte helt oväntat har marknaden för konferenstolkning i princip dött, den för tolkning på plats har reducerats till det absolut nödvändigaste och den för fjärrtolkning ökat avsevärt. Många tolkar avstår av smittoskyddsskäl från från tolkning på plats. Hela marknaden för tolkning i offentlig sektor har minskat – den för privat sektor inte lika mycket.

SAMMA FÖRFATTARE +