Nyheter

Tolkmedlemskap i SFÖ

25 aug, 2018

Utredning av ett eventuellt tolkmedlemskap i SFÖ.

/ Foto: iStock.

Som ni säkert minns beslutade årsmötet 2017 att tillsätta en grupp för utredning av ett tolkmedlemskap i SFÖ. Ni kanske har undrat vad som hände med detta beslut? På grund av tidsbrist och oförutsedda händelser har utredningen tagit lite längre tid än planerat. Men nu är en grupp bestående av motionsställaren Sirkka Seppänen, sammankallande Ingrid Simko samt Maria Gustafsson igång med utredningen som kommer att presenteras för styrelsen i god tid före nästa årsmöte. Alla tre är verksamma som kontakttolkar och Sirkka arbetar även som konferenstolk. Vi kommer att titta på de olika aspekterna av att man förutom nuvarande medlemskapskategorier även inför en möjlighet för den som enbart arbetar som tolk att bli medlem i SFÖ.

SAMMA FÖRFATTARE +