Utbildning

Tjim hos Terminologifrämjandet

20 mar, 2020

Terminologifrämjandet hade sin första medlemsträff på KTH den 20 februari.

Terminlogifrämjandet möts upp hos Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Terminlogifrämjandet möts upp hos Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. / Foto: Privat.

Föreningen Terminlogifrämjandet bildades av tidigare TNC-anställda i december 2018 när Terminologicentrum TNC lades ned. Terminologifrämjandet ämnar enligt stadgarna ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i det svenska samhället […] främja utvecklingen och samordningen av olika fackspråk och terminologier, uppmuntra till att de uppmärksammas och studeras.”

Föreningens ordförande Anna-Lena Bucher berättade först om det svenska terminologiska landskapet före och efter 2018. Sekreteraren Henrik Nilsson visade föreningens webbplats som bl.a. innehåller nedladdningsbara publikationer och historik och svar på termfrågor från TNC. I publiken fanns, förutom flera facköversättare, terminologer från privat och offentlig sektor och andra personer med intresse för terminologi. Efter en presentationsrunda upprättades en ”tjim-lista”* över framtida föreningsaktiviteter, bl.a. en förteckning över yrkesverksamma terminologer, en terminologiblogg och ett diskussionsforum.

* Hänvisar till Jan Stenmarks bild av ett folkdanslag med texten ”Nu hade de tjoat men tjim visste de inte riktigt vad det var.”