Nyheter

TICO-19 för COVID-19

9 dec, 2020

Ett översättningsinitiativ för terminologi relaterad till pandemin.

'We're in this together'. 'We're in this together'. / Foto: TICO-19.

Det handlar om ett initiativ av Translators without borders som drivs gemensamt av akademiska och privata aktörer. Målet är att samla in nyckelterminologi relaterad till COVID-19 i syfte att bidra till snabb informationsspridning och på flera språk än de allra vanligaste.

TICO-19:s webbsida finns det flera resurser för översättare. Du kan som översättare också välja att bidra som volontär, för att säkerställa kvalitén eller för att sprida information om databasen.

Några partners som stödjer projektet är Johns Hopkins University, Microsoft och Language Technologies Institute inom Carnegie Mellon University.

SAMMA FÖRFATTARE +