Nyheter

Terminologitung memoQ 8.3

15 feb, 2018

En ny version med optimerad funktionalitet.

memoQ-loggan. memoQ-loggan.

Kilgray lanserade i november memoQ 8.3. De största förändringarna mot tidigare ligger i funktionen för terminologiextrahering. Gränssnittet har blivit tydligare, flera funktioner har putsats och kontext för extraherade termer kan matas in effektivare. Och nu kan både extraherade termer och vanliga termbaser exporteras direkt till Excel, utan omvägen över en csv-fil.

Även i övrigt har flera trevliga versioner tillkommit, som att kunna backa till en specifik tidigare version av ett segment och att arbeta med WordPress-projekt.

SAMMA FÖRFATTARE +