Teknik

Tekniksektionen har fötts!

8 aug, 2019

Teknik är avgörande och oundgängligt i vårt arbete som översättare.

/ Foto: iStock.

Vi översättare är språkexperter. Vårt första steg på vägen till översättaryrket var att lära oss ett eller flera språk förutom modersmålet. Eller kanske vi växte upp med två eller fler modersmål. Sedan lär vi oss på egen hand själva yrket. Vi lär oss översättningshantverket, att överföra ord och tankar mellan två språk. Att uttrycka en kultur inom en annan kulturs ramar. Allt detta kan vi göra. Men vi behöver verktyg. Vi behöver teknik. För att skriva, för att kommunicera, för att medverka i dagens digitaliserade värld.

Teknik är avgörande och oundgängligt i vårt arbete som översättare. Vi skriver på datorer, vi använder CAT-verktyg, vi surfar på webben, vi förväntas arbeta med maskinöversättning som verktyg, alternativt efterredigera maskinöversatt text. Utan tekniska hjälpmedel kan man inte arbeta som översättare idag.

Mot den bakgrunden beslutade styrelsen på mötet efter konferensen i Södertälje 2019 att vi skulle skapa en ny sektion: Tekniksektionen.

Tanken startade med maskinöversättning, men vi insåg snart att tekniken är ett mycket bredare intresseområde för oss som översättare. Men med den snabba utvecklingen i allt som rör digitalisering är det inte alltid lätt att hänga med i svängarna. Vi behöver hjälp och vi behöver hjälpa varandra för att stå redo inför framtida utveckling.

Vi som är verksamma inom sektionen har goda tekniska kunskaper om maskin- och programvara, översättningsteknik, nätverk, datasäkerhet med mera, men främst är vi språkmänniskor och vi kan långt ifrån allt. Men vi vill hjälpa våra kollegor inom SFÖ med allt det vi kan, och vi kan hänvisa till andra som är experter. Vi ser också som vår uppgift att samla information om tekniska frågor som är relevanta för översättare, systematisera den och sprida den i föreningen. Kort sagt – vara en kunskapsförmedlare.

Det primära syftet med sektionen är alltså bevaka den tekniska utvecklingen och informera medlemmarna om relevanta tekniska frågor. Men vi ska även bevaka översättarnas intressen på teknikområdet. Vi kommer att bedriva uppsökande arbete och ta kontakt med olika aktörer som är intressanta för oss, både för att få mer kunskap och information och för att påverka. Vi tar gärna emot frågor och synpunkter från medlemmar som har med teknik för översättare att göra.