Översättningsvetenskap

Sveriges första doktor i översättningsvetenskap

25 mar, 2020

Dagarna före utgivning av detta nummer av Facköversättaren genomgick Elin Svahn sin doktorsdisputation vid Stockholms universitet och blev i och med godkännandet Sveriges första doktor i översättningsvetenskap.

Elin Svahn, landets första doktor i ämnet översättningsvetenskap, med nytryckt avhandling. Elin Svahn, landets första doktor i ämnet översättningsvetenskap, med nytryckt avhandling. / Foto: Björn Olofsson.

Hennes avhandling, The Dynamics of Extratextual Translatorship in Contemporary Sweden (kan laddas ner i fulltext) behandlar det svenska översättarkollektivet, den miljö översättarna verkar i samt översättarnas yrkesbild och status i samhället. Avhandlingen baseras bland annat på den enkät som Elin skickade ut till hela SFÖ för några år sedan.

Se fram emot en utförligare anmälan här inom kort!

SAMMA FÖRFATTARE +