Tema Diversifiering

Sprid risken och bredda dig

14 dec, 2021

Att erbjuda närliggande språktjänster.

/ Foto: Maria Ionova/Unsplash.

Nya möjligheter, nya intressen, arbetsmarknaden, nyfikenhet och personlighet är några anledningar till att översättare satsar på att bredda sitt tjänsteerbjudande; ett berikande, utvecklande och utmanande sätt att arbeta som frilansande språkarbetare.

I SFÖ:s medlemsregister hittar vi översättare som erbjuder korrekturläsning och språkgranskning men också språktjänster som copywriting och samhällstolkning. Ibland prioriteras en viss språktjänst, andra har en tjänsteportfölj av varierande närliggande tjänster. I detta nummer lyfter vi fram översätta profiler som erbjuder flera språktjänster.

Varför diversifiering och hur?

En översättare kan välja att diversifiera sig som en strategi för att öka sin inkomst och planera för magrare perioder när efterfrågan för just ens språkkombination inte är så hög, p.g.a personlig och professionell utveckling eller som ett resultat av ens intressen, kunskaper och nyfikenhet.

Det vanligaste sättet är att ens karriär utvecklas organiskt och genom olika förfrågningar och arbetsmöjligheter får man chansen att fördjupa sig i vissa ämnen, som till exempel interkulturell kommunikation, eller gå en vidareutbildning inom kontakttolkning för att bli auktoriserad tolk.

Diversifiering kan innebära:

Ett nytt arbetsspråk i sin språkkombination
 Ett nytt ämne (juridik, marknadsföring, medicin, etc.)
 Nya kompetenser (UX-copy, transkreation, kontakttolkning etc.)
Icke-språktjänster (interkulturell kommunikation, kulturmedling, projektledning, voice-over, etc.)

Erfarenheter

Låt några av våra SFÖ-medlemmar berätta för dig om deras erfarenheter och hur deras karriär har utvecklats genom att erbjuda flera tjänster. Få inspiration och givande råd och tips för att hitta just ditt sätt att diversifiera ditt erbjudande!

Facklitterär och skönlitterär översättare (Ian Giles)
Medieöversättning (Jennifer Evans)
Teknisk skribent (Katarina Eriksson)
Transkribering (Gabriella Scalamonti)
Kontakttolkning (Nadja Chekhov)
Copywriting och transkreation (Maria Lindberg Howard)
Content writer (Elisabeth Sommar)

e-versättaren kommer redaktionen att lägga upp flera artiklar om närliggande språktjänster som projektledning på språkföretag, konferenstolkning, språkundervisning, voice-over, interkulturell kommunikation och lokalisering.

SAMMA FÖRFATTARE +