SFÖ-konferens 2019

Södertälje Science Park

15 apr, 2019

På konferensfredagens förmiddag vandrade ett gäng SFÖ-medlemmar mot Södertälje Science Park (SSP).

Entréhall till Södertälje Science Park. Entréhall till Södertälje Science Park. / Foto: Elisabeth Lundberg-Karlsson.

Robert Kingfors, vd för organisationen, tog emot oss med fika och en inledande informationsträff före rundvandringen.

Det finns 33 Science Park i Sverige. Södertälje Science Park startades 2018 och är ett samarbetsprojekt. Idag finns det sju personer anställda på SSP. Samarbetspartner och finansiärer är Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca, Acturum och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Man samlar näringsliv, akademi och samhälle för att driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt. Målet är att skapa ett kunskapsintensivt och expansivt område i södra Stockholmsregionen.

SSP främjar nya affärsidéer inom teknisk utveckling och innovation och hjälper personer vidare från idé till affärsdrivande företag i alla steg. Även nystartade företag får hjälp med industrialisering av nya produkter, dvs. att gå från prototyp till serieproduktion. SSP ska vara en nod inom hållbar produktion och att bygga ”kunskapsstaden Södertälje”.

Robert berättade om både Scanias och AstraZenecas företagshistoria. Dessa två företag är kärnan både i staden och i SSP.

En Science Week anordnades 2018 och kommer att bli ett återkommande inslag, eftersom det blev en stor succé.

I det nybyggda huset finns studieplatser och salar med teknisk utrustning och testmöjligheter för att vidareutveckla idéer och produkter på olika sätt. Lokalerna hyser även 54 företagshyresgäster. Under 2018 har man bidragit till att 54 företag startats.

SFÖ-gruppen tackar för ett intressant och givande studiebesök!

SAMMA FÖRFATTARE +