Styrelsen har ordet

Snart går vi i mål – i den glokala världen!

14 jan, 2019

Jag har deltagit på många konferenser och alla har varit fantastiska. Därför är det hög tid att återgälda denna ynnest.

/ Foto: iStock.

När jag valdes in i styrelsen våren 2017 tyckte övriga styrelsemedlemmar enhälligt att mitt uppdrag under de kommande två åren skulle vara att bilda en arbetsgrupp, planera och genomföra 2019 års konferens och att det skulle vara en tredagarskonferens.

Konferensgruppen består av sex helt fantastiska och engagerade personer: Karin Hellstadius, Laura Koskela, May Nürnberg, Charlotte Sjögren, Malin Skillby samt undertecknad. Det är ett härligt och hängivet gäng som är ett levande bevis på att en grupp är större än summan av de enskilda individerna.

Jag rekommenderar alla att någon gång ta tillfället i akt och delta i en konferensgrupp. Dels är det oerhört stimulerande, roligt och givande att få utforma en konferens och jobba i grupp, dels behövs det alltid personer som deltar det arbetet.

Två års arbete är snart till ända. Konferensprogrammet är i skrivande stund spikat med många intressanta programpunkter och inslag. Temat, ”en glokal värld”, kan även vara en relevant beskrivning av en översättares vardag: hela världen som arbetsfält oavsett var vi väljer att arbeta.

I Södertälje möts gammalt och nytt. Det är en högst modern stad med anor från medeltiden. Den har genom århundrandenas lopp blivit en riktig korsväg för Europavägar, järnvägar och vattenvägar, en plats där Mälaren och Östersjön möts. Här möts även människor från hela världen och snart även ett härligt gäng facköversättare.

Konferensen ligger tidigt på året på grund av att påsken infaller sent och följs av allsköns helgdagar och evenemang. Därför närmar den sig snabbt, så tveka inte att anmäla dig redan idag. Väl mött i Södertälje!

SAMMA FÖRFATTARE +