Utbildning

Skogen? Träden? Eller båda?

14 dec, 2021

Lär dig mer om terminologi − en distanskurs vid Linnéuniversitetet.

/ Bild: Rawpixel.

Det är knappast en nyhet att facköversättare behöver hantera terminologi i sitt dagliga arbete. Som översättare går man till sina specialordlistor, termbanker, referensböcker och översättarforum för att hitta en lämplig termekvivalent på målspråket. Man är alltid på jakt och det har sagts att en översättare ägnar upp emot 30 procent av den tid som går åt till en översättning för att söka i externa resurser. Ibland går man bet och då kan man behöva skapa en termekvivalent som både är genomsynlig och som passar in i det större begreppssystemet. Lättare sagt än gjort! En nyhet är att det sedan våren 2020 finns en kurs i terminologi vid Linnéuniversitetet som fokuserar på exakt den sortens frågor. Kursen riktar sig till alla som arbetar som språkexperter i någon form, däribland facköversättare.

Kursen behandlar fackspråkliga och terminologiska grunder och praktiskt terminologiarbete, och den ger också möjlighet till fördjupning inom ett specifikt fackspråkligt område ur ett terminologiskt och översättningsrelaterat perspektiv. Kursen löper på halvfart och är på distans och är därför perfekt för den som samtidigt arbetar. Kursen är på avancerad nivå, vilket innebär att man behöver ha minst en kandidatexamen i ett språkämne eller lingvistik för att vara behörig till kursen. Kursen betonar genomgående både teoretiska och tillämpade terminologiperspektiv med lärare från universitet och terminologisk verksamhet. Tidigare studenter nämner att de har uppskattat upplägget med både teori och praktik, och i synnerhet de många praktiska övningarna och diskussionerna under kursen. Välkomna!

Terminologi i teori och praktik

15 hp distans
Linnéuniversitetet
Kursperiod: vecka 3–22
Sökes via antagning.se (öppet för sen anmälan till 31 december 2021)

SAMMA FÖRFATTARE +

SAMMA FÖRFATTARE +