Diversifiering och personlig utveckling

Självkännedom ger förutsättningar för personlig utveckling

14 dec, 2021

Vi pratar Planned Happenstance och karriärteorier med Svante Lovén.

Svante Lovén. Svante Lovén. / Foto: Privat.

eV: Innan vi går in på teorierna, vad gör en Major Incident Lead?
Det är en funktion som finns på multinationella företag och som åtgärdar IT-problem av mer omfattande slag. Om det är något som utgör ett hot för verksamheten måste vi ingripa och reda ut problemet. Helst ska hotet vara undanröjt på under fyra timmar, dessutom ska det dokumenteras på rätt sätt så att vi kan följa upp och dra lärdomar. Jag äger och leder den här processen.

eV: Tack för förklaringen. Vad betyder Planned Happenstance (PH) för dig?
Det är ett sätt att få en helhetsbild över sin karriärsituation så att man inte bara tänker att ”det löser sig nog”, utan maximerar sina chanser och utfallet för sin ekonomi, sitt liv och sin familj. Det finns ett värde i att ta chanserna som dyker upp, för resultatet kan bli väldigt bra. Men det motsatta kan också hända så man ska inte få hybris och hoppa på allt. Det handlar om personlig mognad. En viktig del av Planned Happenstance är att tacka ja till de utmaningar där man har högst sannolikhet att få feedback i en positiv kontext. Utmaningen är alltså viktig, men den faller platt om man inte lyckas med den.

Planned Happenstance bygger mycket på självinsikt.”

eV: Ser du några kopplingar mellan PH och frilansande yrken?
Ja, det finns självklart tillämpning för det. Planned Happenstance bygger mycket på självinsikt, att man inte väljer något för att man tvingas eller bara väljer det man tror man har kapacitet till, utan plockar det som är lagom utmanande och utvecklande. Jag är medveten om att man i vissa konsultbranscher tvingas ta uppdrag man egentligen inte gillar fullt ut. Det kan kännas deprimerande. Då kan man använda Planned Happenstance som ett verktyg för positivt tänkande – i linje med ”här kan jag lära mig något och ta med mig det vidare”. Men det är också viktigt att ta hänsyn till under vilka omständigheter som valet görs och vidga horisonten – man behöver mer än bara Planned Happenstance-teorin. Inom vägledning används en så kallad ”fyrstegsmodell” där man väger in kunskapen om sig själv och om omgivningen, fattar beslut, stämmer av och sedan genomför beslutet enligt en handlingsplan.

“En viktig del är att tacka ja till de utmaningar där man har högst sannolikhet att få feedback i en positiv kontext.”

eV: Har du själv dragit nytta av PH i din karriärutveckling?
Ja, det har jag. Jag är inte rädd för att byta karriär och jag vet hyfsat väl vad som driver mig. Teorierna hjälper till att analysera ens personlighet och drivkrafter. När jag känner att det är dags för något nytt, brukar jag göra listor och analysera situationen ur olika vinklar, då kommer jag ner till botten med problematiken och lösningen är oftast inte så drastisk som att byta jobb. Det handlar om att identifiera vad det är som saknas för att man ska uppnå självbekräftelsen eller självuppfyllelsen.

För att kunna använda Planned Happenstance-teorin i praktiken är det bra att lära känna de andra teorierna också så att man inte kastar sig ut i något nytt och okänt utan att ha helhetsbilden. Vägledningsteorierna har gett mig självkännedom men också kunskaper för att förstå vad som får andra människor att göra vissa val. Jag har även nytta av det utanför arbetslivet. Jag har till exempel blivit tillfrågad att leda olika aktiviteter och tackat ja för att utmana mig själv. När man ställs framför en grupp människor och ser sig själv i ljuset av andra, då kan man ifrågasätta sig själv i ett positivt, istället för negativt, sammanhang, och då växer man som människa. Det blir ett konstruktivt möte.

eV: Tack för din tid och för många inspirerande insikter!

Om Svante Lovén

Svante Lovén har en examen i datakunskap i botten, men har även tagit en masterexamen i karriärutveckling och vägledning. Han arbetar som Major Incident Lead på Sony Electronics där han trivs bra och har nytta av vägledningsteorierna i samspelet med chefer och kollegor.