Samverkan

SFÖ och SAT letar efter gemensamma nämnare

19 okt, 2021

En kväll i samarbetets tecken.

Från vänster: Victoria Amanius, Elin Nauri Skymbäck, Shawn Thane och Urszula Pacanowska Skogqvist. Från vänster: Victoria Amanius, Elin Nauri Skymbäck, Shawn Thane och Urszula Pacanowska Skogqvist./ Foto: Privat.

SFÖ:s ordförande, Elin Nauri Skymbäck, och vår verksamhetschef, Victoria Amanius, träffade nyligen representanter från Sveriges auktoriserade tolkar (SAT) Shawn Thane, ordförande, och Urszula Pacanowska Skogqvist, vice ordförande.

Kvällen ägnades åt att diskutera möjliga samarbeten mellan våra föreningar, och många intressanta förslag kom fram.