Zoom-möte

SFÖ-medlemmar i utlandet – utmaningar med att hålla svenskan levande

4 nov, 2022

Nätverket för utlandsmedlemmar träffades för att fira Hieronymus och samtidigt prata om sin relation till svenska språket.

/ Foto: iStock.

Ett tiotal medlemmar från världens alla hörn möttes på Zoom för en diskussion om vilka språkliga utmaningar översättare kan uppleva som boende utanför Sverige. Hur får vi bäst tillgång till svensk litteratur, TV, radio och andra medier? Vilka kurser och andra resurser är tillgängliga från utlandet?

Det blev ganska snabbt tydligt att alla i gruppen prioriterar detta och tycker att det är både klurigt och intressant. Maria Bertilsson, svensk översättare med hemvist i Frankrike, hade förberett en kort presentation med sina tips och idéer.

Som svensk och utlandsboende översättare måste vi lägga lite extra krut på att hålla språket levande, och ofta är det just den naturliga, spontana tillgången till svenskan som saknas i vår vardag. I dag är det ganska enkelt att genom antingen kostnadsfria, avgiftsbelagda, prenumerationsbaserade eller andra resurser få tillgång till ljud-, bild- och textmaterial i olika former: radio, ljud- och e-böcker, filmer, serier, tidningar och magasin, fack- och skönlitteratur … det mesta går att komma åt, även om det ibland krävs lite trix och fix, särskilt för dem som bor i andra världsdelar än Europa.

Vi kom fram till att det känns viktigt att navigera sig fram mellan högt och lågt i mediebruset, för att försöka ta del av alla former av svenska.

Det svåraste att komma åt är förstås talspråket, om vi inte har det naturligt inom familjen eller liknande. Annars kanske man ibland måste lägga manken till och lyfta den digitala luren, för att ringa svenska vänner och familjemedlemmar, kollegor, projektledare eller kunder – och självklart, vistas i Sverige så ofta man kan!

Nästa träff med utlandsnätverket är planerad till våren 2023, och inbjudan kommer som vanligt via e-post från kansliet och kommer även att hittas på SFÖ:s hemsida. Idéer och frågor mottages gärna, kontakta Ann-Charlotte Storer.

SAMMA FÖRFATTARE +

SAMMA FÖRFATTARE +