Wiki-event

Sätt ditt avtryck i Wikipedia

1 dec, 2019

Översättningsvetenskapen och dess näraliggande områden är dåligt representerad i Wikipedia. Nu är det dags att ändra på den saken.

/ Foto: Wikipedia.

Tolk- och översättarinstitutet, TÖI, vid Stockholms universitet bjuder in till ett Wiki-event, där vi tillsammans fyller allas vårt uppslagsverk med relevant information. Wikimedia har en representant på plats som förklarar hur uppdatering av Wikipedia går till rent tekniskt. Du kan arbeta på medhavd dator, eller med maskinerna i Språkstudion.

Inbjudan riktar sig i första hand till lärare och studenter på TÖI och till yrkesverksamma översättare.

Passa på att göra skillnad!

Tid: Onsdag 11 mars, kl. 9­–17
Plats: Stockholms Universitet, Frescati, Södra huset, Hus D, våning 2, Språkstudion
Anmälan: Mejla till Elisabet Tiselius på SU. Begränsat antal platser.
Övrigt: Kostar gratis. Lunch och fika serveras.

SAMMA FÖRFATTARE +