Evenemang

Revival för SFÖ:s minikonferens

1 dec, 2021

Fredagen den 19 november återkom en av SFÖ:s mest uppskattade aktiviteter, nämligen minikonferensen. I år hölls den digitalt på mötesplattformen Remo. Det digitala formatet ger konferensen en helt annan tillgänglighet för alla medlemmar, oberoende av var i världen man har sina bopålar, och det fysiska minglet fick kompenseras av uppskattade AW på diverse orter på fredagskvällen.

Chris Durban i samtal med artikelförfattaren. Chris Durban i samtal med artikelförfattaren.

På Remo minglades i stället vid ett antal virtuella bord i en likaledes virtuell festsal, och det var tydligt att diskussionens vågor gick höga.

Dagens huvudtalare, välkända Chris Durban, föreläste från sitt hem i Paris om ett ämne som alltid är lika aktuellt, prissättning. Chris gick dock inte in på strikt pekuniära detaljer – sådant måste alltid lösas i förhandling mellan uppdragsgivare och uppdragstagare – utan det handlade snarare om vilken attityd vi som översättare ska tillämpa. Chris inpräntade med kraft att vi själva måste fråga oss vilken typ av kunder vi vill ha och vilken typ av uppdrag vi vill ha. Det duger inte att vänta passivt på att få de jobb som råkar trilla in – då är vi dömda till evigt missnöje med vår arbetssituation.

Ett annat viktigt budskap är att samtal om pengar och ersättning alls inte är pinsamt och ska sopas under mattan. Chris refererade till en undersökning som visar att vi är avsevärt mer benägna att berätta för en total främling hur många sexpartners vi har haft än hur mycket vi tjänar … det är en inställning vi behöver förändra. Vårt värde i reda pengar är centralt, och om vi inte vågar lägga den aspekten på bordet har vi förlorat förhandlingen innan den började.

Översättningsmarknaden är inte en stor monolit – den har många olika segment, och vi måste bestämma oss för vilket segment vi tillhör. Helt OK att översätta och/eller efterredigera stora volymer skruv-och-mutter-jobb till lågt ordpris, men med en produktivitet, baserad på CAT och MT som ger en utmärkt månadslön. Eller placera sig i det motsatta segmentet och leverera jobb med liten volym och extremt hög kvalitet till krävande kunder. Båda typerna av översättare, och alla däremellan, är efterfrågade. Men vi måste aktivt besluta oss för i vilken fålla vi hör hemma och i vilket segment vi aktivt ska söka uppdragsgivare.

Dessa var bara korta utdrag ut Chris anförande, som även gick in på kvalitet (naturligtvis), på hur vi ska hitta kunder av den typ vi har valt att söka, och hur vi ska tänka för att basera priset mindre på vår egen kostnadstäckning (cost pricing) och mera på vilket mervärde vi kan leverera till våra utvalda kunder (value pricing).

Förmiddagen fortsatte med intensiva diskussioner kring de olika borden, vilka mynnade ut i ett panelsamtal på scenen med representanter från de olika borden (brutalt utvalda utan att tillfrågas).

Minikonferensen avslutades med att Victoria Amanius och Joaquín Moya i webbgruppen presenterade SFÖ:s nya webbtidskrift e-versättaren (som du läser i detta ögonblick). Den ersätter vår mer konventionella pdf-tidskrift Facköversättaren, och ska bidra till att göra SFÖ och facköversättning som verksamhet avsevärt mera synlig på den svenskspråkiga webbhimlen.

SAMMA FÖRFATTARE +