Patientsäkerhet

Översättningsapp för högre patientsäkerhet

15 nov, 2019

Den som hamnar i en vårdsituation känner sig utelämnad – i synnerhet i en främmande språkmiljö. Med växande migrantströmmar över hela världen kan vårdpersonalen också bli ställd. Och tolk finns inte alltid att tillgå … Agnes Ambrosiani berättar om ett innovativt stödverktyg.

/ Foto: Care to Translate.

Vi som språkarbetare är väl medvetna om de hinder och komplikationer som kan uppstå när människor inte talar samma språk. Vi drivs av viljan att hjälpa människor att förstå varandra, oavsett ämne. Det gäller i allra högsta grad för mig själv, som konferenstolk, översättare och allmän språknörd. Här ska jag beskriva vad vi på Care to Translate gör för att försöka knyta ihop språk och teknik på ett effektivt sätt.

“Vi vet inte om patienten i andra änden är analfabet eller högutbildad, turist eller asylsökande, ungdom eller pensionär.”

Vi som språkarbetare är väl medvetna om de hinder och komplikationer som kan uppstå när människor inte talar samma språk. Vi drivs av viljan att hjälpa människor att förstå varandra, oavsett ämne. Det gäller i allra högsta grad för mig själv, som konferenstolk, översättare och allmän språknörd. Här ska jag beskriva vad vi på Care to Translate gör för att försöka knyta ihop språk och teknik på ett effektivt sätt.

Några läkarstudenter på Karolinska Institutet bestämde sig för att grunda den ideella föreningen Språk i Vården efter att ha mött dessa kommunikativa svårigheter ute på sina praktikplaceringar. I sin vardag i vården upplevde de stora problem med att få tillgång till tolkning – det var ofta långa väntetider eller så fanns det inga tolkar alls. Det finns situationer när det inte är genomförbart att ta in en tolk även om man inte pratar samma språk som patienten. Ett exempel är när en undersköterska ska gå igenom hela avdelningen och ta reda på vilka av patienterna som inte äter kött – hen kan knappast ha fem tolkar med sig för att ställa en eller två frågor till de patienter som berörs. Språk i Vården ordnade språkkvällar, skrev otaliga ordlistor på papper och pratade om hur den kulturella kontexten kring vårdsituationer kan skilja sig åt mellan olika länder. Så småningom blev det (inte helt oväntat) ohållbart med papperslistor, och idén om en översättningsapp föddes. Man upplevde att verktyg som till exempel Google Translate inte räckte till, eller var alldeles för osäkra – hur vet man att man faktiskt får en medicinskt korrekt översättning? Den första appen med vårdrelaterade ord och fraser släpptes våren 2017, och spred sig genast bland vårdpersonal runt om i Sverige. Uppenbarligen var behovet stort och det var många som efterfrågade fler möjliga lösningar på kommunikationsproblemen, mest uppenbart i de sammanhang där tolkar inte kunde täcka behoven: akutsituationer och avdelningsvård.

När du använder appen Care to Translate får du tillgång till ett ”frasbibliotek” med översättningar som vi har producerat och granskat i samarbete med flerspråkig vårdpersonal samt medicinska översättare, och därmed säkerställs att alla översättningar är medicinskt, kontextuellt och kulturellt korrekta. De fraser som vi översätter tas fram utifrån önskemål som användare skickar in, men också genom workshops med vårdpersonal inom olika verksamheter. När varje fras är översatt och klar spelar vi även in den. Detta innebär att du kan söka upp en fras på något av de 22 språken, trycka på den och både se en skriven översättning och få frasen uppläst. För de språk där det är aktuellt väljer du även om den du pratar med tilltalas som man eller kvinna. Hittills har vårt fokus varit mycket på den typ av kommunikation som behövs i akuta situationer eller inom daglig omvårdnad, eftersom det ofta är där som tolkresurserna inte räcker till. Om inte annat kan man alltid använda appen för att tala om att en tolk är på väg!

Eftersom vi är måna om den medicinska säkerheten (det är trots allt där det oftast brister när det gäller maskinöversättning), arbetar vi med en översättningsprocess i flera steg. Efter en första översättning görs en back translation, som jämförs med ursprungstexten.

Detta gör att vi kan fånga upp eventuella missförstånd eller oklarheter, och vi har märkt att back translation verkligen gynnar den slutgiltiga översättningen. Behövs det genomförs ytterligare granskningar och ändringar innan fraserna spelas in och läggs in i appen. Vi genomför även kontroller av innehållet i appen, för att se till att inget gått snett vid uppladdningen och för att fånga upp eventuella misstag som ändå kan ha smugit sig in. Språk är ju trots allt komplicerat … För närvarande finns omkring 800 fraser tillgängliga på de språk som är mest kompletta (alla språk har tyvärr inte lika många fraser ännu – det påverkas en hel del av vilka översättare vi har tillgång till!), men de blir fler och fler! Fördelen med alla dessa steg och kontroller är att de ger oss chansen att översätta fraserna i sin kontext, och även att anpassa dem till den tänkta mottagaren. En svårighet är att mottagaren är obekant – vi vet inte om patienten i andra änden är analfabet eller högutbildad, turist eller asylsökande, ungdom eller pensionär. Det är en ständig avvägning att inte göra språket för krångligt och samtidigt inte kompromissa med den medicinska korrektheten – men det är också en del av det roliga!

Företaget Care to Translate AB bildades våren 2018 av Linus Kullänger (en av de läkarstudenter som var med och drev föreningen Språk i Vården), och företaget tog därmed över drift och utveckling av appen. Sedan dess har vi fått stöd av Vinnova och affärsinkubatorn STING, blivit antagna till ett program inom EIT Health, kommit med på IVA:s 100-lista 2019 och nu senast i september vann vi Health Tech Pitch Day som ordnades av bland annat Dagens Medicin och DI Digital. Ibland känns det lite svårt att tro att allt har gått så snabbt!

“Varje översättning som görs gör skillnad för någon, oavsett hur liten den kan tyckas i det stora hela.”

Idag ser appen helt annorlunda ut jämfört med den första versionen som släpptes 2017. Sedan september 2019 går det att översätta från 22 språk till 22 språk, och vi jobbar hela tiden på att lägga till fler språk men också fler fraser till vårt bibliotek. Ca 60 000 användare i mer än 100 länder har tillsammans använt appen för att göra 1,4 miljoner översättningar (hittills!). Vi är otroligt stolta över att det vi gör faktiskt påverkar människor och ger dem bättre förutsättningar för en god vård, både vad gäller det medicinska men också vad gäller patientens integritet och medbestämmande.

I framtiden hoppas vi såklart på att kunna utveckla produkten vidare: göra den röststyrd med möjlighet att prata och få det man säger översatt till alla språk, naturligtvis med bibehållet fokus på medicinsk säkerhet.

Syftet med Care to Translate är fortfarande detsamma som det alltid har varit: att överbrygga de språkbarriärer som uppstår i vårdsituationer. Varje översättning som görs gör skillnad för någon, oavsett hur liten den kan tyckas i det stora hela.

Care to translate AB

■ Bildat: februari 2018 i Stockholm

■ Antal anställda: 6 personer + ett stort nätverk med frilansande översättare

■ Antal appanvändare: 60 000 (ca 50 % i Sverige, resten spridda över världen)

■ Antal översättningar gjorda i appen: 1,4 miljoner

■ Antal språk i appen: 22

■ Länder med flest antal enskilda översättningar senaste månaden: Sverige, Turkiet, Tyskland och Afghanistan

Besök deras hemsida här!

Care to Translate i media:
Vetandets värld, 15 maj
Dagens Medicin om Health Tech Pitch Day

SAMMA FÖRFATTARE +