Medicin

Översättning av medicinska studier

14 aug, 2019

Så att vanliga dödliga begriper.

/ Foto: iStock.

Medicin är ett mycket brett område, så brett att vissa underområden har sina egna regler. Hanna Rickberg från Apotekarsocieteten kom med tips på vad översättare behöver tänka på, kanske speciellt när det handlar om vana översättare. Många av åhörarna på SFÖ-konferensen lutade sig lite längre fram när hon gick igenom översättningsmissar hon sett.

Hanna har arbetat med kliniska studier i 13 år. Hon gav en kort bakgrund till vilket material som samlas in, sammanställs och översätts för en klinisk studie. Hon påpekade att de amerikanska underlagen ofta är betydligt mer omfattande än de svenska som helst är max fem sidor långa.

En klinisk studie testar effekten och eventuella biverkningar av läkemedel och behandlingar. Testerna görs i steg 1 i laboratorier och på djur, och i steg 2 med människor som tackat ja till att delta.

De dokument som krävs kallas forskningspersoninformation. Viktigt för försökspersonerna är att få hela studien förklarad och sedan tydliga bruksanvisningar om vad som gäller. Dessa bruksanvisningar måste vara på det lokala språket. Sedan finns det en produktresumé, och eventuellt en lekmannaresumé som måste översättas om försökspersonen förväntas läsa den, samt ett följebrev.

Så trots att svenska Läkemedelsverket enbart kräver att dokumentationen finns på engelska så måste den översättas för försökspersonerna.

Det Hanna påpekade är att denna forskningspersoninformation ska vara skriven på lekmannaspråk och på en tolvårings nivå. Den är alltså medvetet skriven på ett enklare och mer lättförståeligt sätt. Hanna har dock fått tillbaka översättningar där översättaren har valt de mer vetenskapliga uttrycken och därmed lagt översättningen på en för hög nivå. Resultatet är att översättningen måste göras om. Om studien riktar sig till ungdomar yngre än tolv år så förenklas språket ytterligare. Av någon anledning verkar alltså medicinska översättare ha svårt att behålla nivån i källspråket när de översätter till svenska.

De som sponsrar (betalar för) studien brukar kräva en så kallad backtranslation för att hitta eventuella fel, men eftersom översättarna ofta är erfarna och Hanna och hennes kollegor sedan granskar allt, så brukar det inte finnas mycket att klaga på, med ett undantag. När man först har översatt en studie och sedan översätter understudier där upplägget har modifierats något, så har Hanna fått tillbaka översättningar där man inte har översatt ändringarna utan ursprungstestet i många fall kvarstår. Det beror på att en del översättare accepterar så kallade fuzzy matches utan att undersöka vad skillnaderna består i.

Hanna avslutade med att ge förslag på bra källor (se Hannas presentation som finns på SFÖ-sajten under ”Interna dokument”) och uppmuntra de som är intresserade av medicinsk översättning att gå med i Apotekarsocieteten och gå på kurserna som organisationen anordnar. Föreningen är öppen för alla och det finns olika undergrupper, exempelvis för medicinteknik.

Hanna Rickberg

Hanna Rickberg. / Foto: Ascro.

Utbildningsledare inom Kliniska Studier samt Medicinteknik och Utbildningschef på Läkemedelsakademin som ägs av den ideella föreningen Apotekarsocieteten. Hanna har jobbat största delen av sitt arbetsliv inom Kliniska Studier i konsultbranschen (sk CRO). Hennes expertis ligger inom ansökningar, forskningspersoninformationer och annat forskningspersonmaterial, dvs de områden där de flesta översättningarna sker.

SAMMA FÖRFATTARE +