Korrekturläsning och samarbete

Översättarteam och korrekturläsning

26 apr, 2021

Tillsammans är vi starkare och när det gäller att erbjuda en kvalitetstjänst är korrekturläsning A och O. Möt tre översättarteam som samarbetar för att erbjuda kunden det bästa!

/ Foto: iStock.

DANSKA

Översättarteam: Helene Heldager, Lis Øllgaard och Martin Mathiassen

Danska flaggan

Beskriv ert samarbete
Helene och Lis har samarbetat i nästan 20 år och Martin blev en del av teamet för 13 år sedan. Vi har alla våra egna kunder och specialområden, men har under alla år korrekturläst varandras texter och bollat stort och smått. Det ger trygghet när någon i teamet har läst igenom texten innan leverans till kund – då vet man att allt är 100 % i sin ordning. Vi mejlar varandra i stort sett dagligen med frågor om ordval och annat jobbrelaterat, och vi hörs även på telefon och digitalt då och då och får en trevlig pratstund. På så sätt kommer vi nära varandra fast det är många mil mellan oss.

Fördelar och nackdelar med att arbeta i team
Den största fördelen är nog att man kan få värdefull input från sina kollegor, så att man slipper uppfinna hjulet på nytt varje gång man står inför en ny utmaning. Vi har stort förtroende för varandra och pratar gärna om problem eller strategier när det gäller våra kunder. I ett team med erfarna och kompetenta kollegor kan man erbjuda en paketlösning med översättning och korrektur så att kunden alltid får en helgjuten produkt. Som team har man även möjlighet att lämna offert på större uppdrag som kräver flera översättare. Vi kan vara backup åt varandra i samband med semester, sjukdom eller hög arbetsbelastning, då vi känner varandras kunder väl. En möjlig nackdel är att någon i teamet teoretiskt sett skulle kunna norpa ens kunder, men det känns helt osannolikt att något sådant skulle inträffa i vårt team efter så många års helt oproblematiskt samarbete.

Rekommendationer till översättarkollegor som vill skapa sitt eget team
Gå ihop med några personer som har samma värdegrund som du och som du trivs med. Använd varandra – inte bara för korrekturläsning utan också när det gäller frågor om befintliga kunder, prissättning, villkor och sätt att hitta nya kunder. Livet som soloföretagare kan ibland kännas ensamt, men med ett team får du goda och nära kollegor.

Helene Heldager
Dansk översättare med kosmetik som specialitet, översätter från svenska, norska och engelska till danska. Driver översättningsbyrån Wordmaster.

Lis Øllgaard
Översätter marketing, design, IT, tekniska texter, hotell/turism/konferens från engelska, norska och svenska till danska. Erbjuder även redigering och copywriting. Driver översättningsbyrån LOE Translations.

Martin Mathiasen
Översätter marknadsföring, e-learning, intern företagskommunikation, kultur, turism och mycket annat från engelska, norska och svenska till danska. Driver översättningsbyrån WordCare AB.

NORSKA

Översättarteam: Anne Standal och Camilla Larssen

Norska flaggan

Beskriv ert samarbete
Vårt nuvarande samarbete startade 2015. Innan dess samarbetade vi i olika konstellationer, både via översättningsbyråer och inom olika organisationer. När vi har kunder som inte kan korrekturläsa själva, kan vi tack vare vårt samarbete erbjuda färdiga och korrekturlästa översättningar. Vi samarbetar inte jämt, utan från projekt till projekt. Den som har fått en förfrågan från en kund översätter i de flesta fall medan den andra korrekturläser. Vi har ingen skyldighet att ge varandra arbete. Vårt team har även samarbetat med andra team som översätter till andra språk, så att vi kunde erbjuda översättningar till flera språk.

Fördelar och nackdelar med att arbeta i team
I synnerhet tycker vi att samarbetet är socialt och lärorikt. Det ger oss möjlighet att diskutera översättningar och att erbjuda kunden hög kvalitet. Vi ser ofta att just där vi själva tyckte texten var svår, har den som korrekturläst funnit en bättre lösning. Som översättare kan man också lära sig mycket av att läsa andras översättningar och se vilka lösningar och strategier de använder. Det är också ett bra sätt att få kunskap inom nya fackområden. En annan fördel är att man har en ställföreträdare som känner kunden. Man har även alltid någon att rekommendera kunden om man inte hinner göra projekten själv. Marknadsföringsmässigt är det en fördel att kunna presentera ett helt team till kunden som kan ta hand om hela översättningsprocessen och leverera en färdig text. På det sättet kan man också nå nya och större kunder än som enskild frilansare. En nackdel vi kommer på, är följande: I och med att vårt samarbete inte är förpliktande, måste vi komma överens om villkor, projekt och tidsramar vid varje enskilt tillfälle. Det betyder att det i enstaka fall kan ta lite tid att ge en offert till nya kunder.

Rekommendationer till översättarkollegor som vill skapa sitt eget team
Hitta någon som du kommer överens med och som du litar på. För oss har det fungerat bra att ha ett så löst samarbete som vi har, så vi vill rekommendera det, i alla fall i början, så kan man utöka senare om man vill. Klargör förväntningarna innan ni påbörjar samarbetet.

Anne Standal
Översätter tekniska texter och reklamtexter från tyska, engelska, svenska och danska till norska. Jobbar även med norsk språkgranskning. Driver Anne Standal AS.

Camilla Larsen
Översätter facktexter och kommersiella texter samt fackböker från tyska, engelska, danska och svenska till norska. Har under många år varit aktiv inom organisationsarbete och är för närvarande ledare för Översättningskommittén i Norges faglitterære forfatter- og oversetterforening, NFFO. Driver Camilla Larsen språktjenester.

FINSKA

Översättarteam: Karoliina Rinne och Mili Viita

Finska flaggan

Beskriv ert samarbete
Vårt samarbete började år 2001 då vi jobbade på samma översättningsbyrå. År 2013 gick vi skilda vägar, Mili startade eget och Karoliina jobbade på en annan byrå. Två år senare startade även Karoliina eget, då började vi direkt jobba tillsammans igen. Vi började också att planera ett djupare samarbete för att kunna erbjuda bättre service åt direktkunder och även att göra arbetslivet bättre för oss själva. Så föddes Text Tailors. Vi jobbar alltid efter fyra ögon-principen, dvs. att en av oss översätter och den andra korrläser översättningen. Om tiden är knapp kan vi också översätta hälften var och korra varandra.

Vårt mål är att vara kundens eget översättarteam som verkligen förstår sig på kundens business, produkter och tjänster. För kunden blir översättningen en investering – de betalar enbart för arbetstiden för två professionella översättare, inte för en projektledare eller andra funktioner såsom ekonomi- eller marknadsföringsavdelning som större spelare i branschen har. Och då kunden har sitt fasta team vet de också att de alltid har samma översättare.

Fördelar och nackdelar med att arbeta i team
Fördelarna för oss som översättare är att man har någon att bolla idéer med eller fråga om man inte förstår något innan man frågar kunden. Översättarens uppgift är att göra ett så grundligt jobb att texten skulle kunna skickas till kunden som sådan. Men om man har svårt att formulera t.ex. en rubrik, bildtext eller ett kortare textavsnitt kan man skriva en kommentar om det, och kollegan kan se om hon får några bra idéer. På det här sättet jobbar vi snabbare. Vi har också upplevt att kunderna är villiga att betala lite mer för ett team. Och som korrläsare vet man alltid vems text man korrar och vet att den alltid kommer att vara bra. Man blir också en bättre översättare då man hela tiden får feedback på sina översättningar och ger feedback själv. En stor nytta av att arbeta regelbundet med en kollega är att vi kan vikariera för varandra som översättare på sommaren, under julen och när som helst då en av oss behöver ta lite ledigt. Då anlitar vi bara en annan duktig kollega för korrekturläsningen. På det sättet kan vi erbjuda bättre kundservice och även behålla kunderna bättre (”keep it in the family”).

En nackdel är att då man bara jobbar med en kollega kan det hända att ens sätt att uttrycka sig inte utvecklas så mycket och att man fastnar vid vissa lösningar. Men ibland anlitar vi andra pålitliga kollegor som korrläsare om en av oss är på semester eller har för mycket att göra. På så sätt får man lite ny insyn på sina översättningar, vilket är uppfriskande. Vi jobbar också medvetet med att använda ett innovativt språk och inte alltid ha samma stil och ordval. En annan nackdel är att då vi är två, måste ju båda ha tid för uppdraget. Därför måste vi diskutera uppdraget och eventuellt även komma överens om vem som översätter och vem som korrar innan vi lämnar en offert eller tackar ja till uppdraget.

Rekommendationer till översättarkollegor som vill skapa sitt eget team
Våra bästa tips för någon som vill skapa sitt eget team är att det är smart att börja med en eller två kollegor. Ett team på tre personer är faktiskt mera optimalt än ett team på två, eftersom man då kan jobba lite mer flexibelt. Men det är ytterst viktigt att välja kollegor som har samma syn på business som en själv, och som man vet är goda översättare och alltid levererar hög kvalitet och i tid.

Karoliina Rinne
Finsk transcreator/översättare. Har jobbat på översättningsbranchen sedan 2001, eget företag sedan 2015. Har även utbildad sig som service designer. Översätter marknadstexter från engelska, svenska, danska och norska till finska. Driver Text Tailors tillsammans med Mili.

Mili Viita
Finsk transcreator/översättare. Har jobbat på översättningsbranchen sedan 1998, eget företag sedan 2013. Har även utbildad sig som textförfattare/copywriter. Översätter marknadstexter från engelska svenska, danska och norska till finska. Driver Text Tailors tillsammans med Karoliina.

SAMMA FÖRFATTARE +