Utbildning

Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet

2 okt, 2018

I september började 13 studenter på det omgjorda Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet.

Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet. Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet. / Foto: Annika Andersson.

Liksom tidigare lär sig alla studenter på Översättarprogrammet vid Göteborgs universitet att översätta från två språk parallellt under hela utbildningen. Engelska utgör det ena källspråket och som källspråk 2 kan studenterna välja mellan arabiska, danska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Årets studentkull är ganska jämt fördelad mellan de olika källspråken: två i danska, fyra i franska, tre i spanska, två i spanska och två i tyska. En mer utförlig beskrivning av programmet och dess nya utformning kan du läsa här.

SAMMA FÖRFATTARE +