Enkät

Översättare som gigarbetare?

25 okt, 2022

Organisationen Gigwatch har tagit fram en enkät för att undersöka arbetsvillkoren inom språkyrken och gränslandet mellan ”frilansare” och ”gigarbetare”. Målet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka faktorer som driver fram gigifiering på arbetsmarknaden och vilka branscher som riskerar att gigifieras i framtiden.

Gigwatch-loggan. Gigwatch-loggan.

Många menar att det finns en hel del paralleller att dra mellan översättaryrket och de yrken vi brukar kalla för gigarbeten. De flesta språkarbetare är, likt många gigarbetare, sällan fast anställda. Många av oss, inte minst tolkar, får ofta sina uppdrag via en mobilapp där man av kund kan bli betygssatt.

En del av vårt arvode går till den mellanhand som förmedlat oss uppdraget. Den som arbetar med att leverera mat måste själv ordna ett åkdon och ha en mobiltelefon, vi måste själva införskaffa datorer, lexikon och diverse prenumerationer för att klara av vårt arbete som översättare. Likheten mellan oss och exempelvis ett cykelbud är många.

Organisationen Gigwatch har tagit fram en enkät för att undersöka arbetsvillkoren inom språkyrken och gränslandet mellan ”frilansare” och ”gigarbetare”. De söker därför personer som arbetar som undertextare, tolk, översättare, korrekturläsare, redigerare eller liknande, och som kan tänka sig att svara på frågor om sitt arbete och hur man upplever sina arbetsvillkor.

Målet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka faktorer som driver fram gigifiering på arbetsmarknaden och vilka branscher som riskerar att gigifieras i framtiden. Oftast yttrar sig gigifieringen i form av en kombination av osäkra anställningsförhållanden och digital styrning och kontroll av arbetet.

Klicka här för att svara på enkäten. Du kan svara helt anonymt, inga kontakt- eller personuppgifter sparas. Frågor som kan upplevas som känsliga (t.ex. fackligt medlemskap) är inte obligatoriska att svara på. Resultaten kommer att sammanställas och publiceras som en rapport, som Gigwatch också kan komma att använda i sitt opinionsbildande arbete. Enkäten stänger den 8 november så skynda att svara för att vara säker på att dina svar registreras.

Låter detta intressant? Klicka här för att läsa mer om projektet kring gigifieringen av språksektorn!