Ledare

Översättare eller företagare?

6 okt, 2020

För SFÖ:s medlemmar gäller oftast båda, oavsett hur man själv ser på saken. Översättaryrket lockar kanske inte i första hand entreprenörer.

Vad händer om jag blir sjuk? Behöver jag komplettera mitt försäkringsskydd? Är det läge att bilda aktiebolag? Hur gör man det? Hur gör andra översättare? Vad händer om jag blir sjuk? Behöver jag komplettera mitt försäkringsskydd? Är det läge att bilda aktiebolag? Hur gör man det? Hur gör andra översättare? / Foto: iStock.

De flesta är mer intresserade av språk, kommunikation och information och kanske ett eller flera fackområden. Själva entreprenörskapet kommer på köpet och ofta i andra hand. Valet av företagsform, marknadsföring, ekonomi, fortbildning – och inte minst att bygga upp ett skyddsnät som hyggligt kan motsvara vad den får som har en vanlig anställning – är viktigt för egenföretagare, men ack så svårt att hinna med och intressera sig för när leveranserna hopar sig och dagar och veckor tycks rusa förbi. De viktiga frågorna om framtiden ställer man sig kanske bara när man ligger sömnlös av stress i vargtimmen: Vad händer om jag blir sjuk? Behöver jag komplettera mitt försäkringsskydd? Är det läge att bilda aktiebolag? Hur gör man det? Hur gör andra översättare?

Här kan en branschorganisation som SFÖ vara till stor hjälp. Det finns redan ett specialerbjudande om företagsförsäkring från vår samarbetspartner Fuab för SFÖ-medlemmar, det finns möjlighet till fortbildning genom kurser för medlemmar och det finns ett antal olika forum där medlemmarna kan utbyta erfarenheter. Plus givetvis konferensen (mer info om konferensen 2021 finns på webbplatsen och i Styrelsen informerar). Från och med i år har SFÖ även ett samarbete med Allt om Juridik som innebär att SFÖ-medlemmar har möjlighet att få svar på enklare frågor av en jurist utan kostnad och även få hjälp med mer komplicerade ärenden via SFÖ:s avtal. Dessutom har Allt om Juridik många olika e-kurser som medlemmarna också har tillgång till. Passa på att utnyttja det! Mer information om hur man kontaktar Allt om Juridik och om kurserna finns på SFÖ:s webbplats.

Pandemin har inneburit mycket sorg, ofattbart hårt arbete för personalen i vården och stora konsekvenser på alla möjliga områden som vi inte har grepp om ännu. Även SFÖ:s verksamhet har givetvis påverkats och fått bedrivas på ett annat sätt än vanligt. Det har inte varit lätt, i synnerhet inte för Victoria på kansliet som har fått dra ett tungt lass men trots det hunnit med humörhöjande insatser i form av virtuell AW och fika. Om man ska anlägga ett positivt perspektiv kan många lösningar som har tvingats fram av läget vara användbara även när restriktionerna för fysiska möten försvinner. Kanske hybridvarianter med möjlighet till distansnärvaro på olika IRL-evenemang kommer att bli standard i framtiden? Det är något vi redan jobbar på i SFÖ:s styrelse.

I vilket fall är tanken att SFÖ ska jobba vidare på att ge våra medlemmar ett så gott stöd som möjligt, både som översättare och företagare. Har du önskemål eller tips? Eller är du intresserad av att delta i styrelsearbetet och vara med och forma SFÖ:s framtid? Vi söker efter nya styrelseledamöter. Mejla till oss!

SAMMA FÖRFATTARE +