Svenska

Översätta från dålig svenska till bra svenska

20 mar, 2018

Min viktigaste arbetsuppgift är att anpassa texten efter syfte och mottagare.

/ Illustration: iStock.

Jag är examinerad språkkonsult i svenska. Mitt jobb består i att hjälpa företag, myndigheter och andra organisationer att göra texter begripliga. En del som anlitar en språkkonsult för första gången tror att de bara kommer att få hjälp med ytliga saker, som stavning, felskrivningar och kommatering, alltså ren korrekturläsning. Men min viktigaste arbetsuppgift är att anpassa texten efter syfte och mottagare. Det gör jag inte bara på ord- och meningsnivå, utan jag jobbar även med rubriker, tilltal och struktur.

Mina uppdrag går ofta ut på att skriva texter från grunden eller språkgranska befintliga texter. Jobbet liknar på sätt och vis en översättares. Men en stor skillnad är förstås att jag bara har en text att förhålla mig till – det finns inte en källtext och en måltext. En gång när jag försökte förklara för någon vad jag jobbar med så sa hen ”Aha, så du översätter texter från dålig svenska till bra svenska!” Jag tycker att det var en ganska bra förklaring av vad jag gör på jobbet.

Översättare och språkkonsulter har mycket gemensamt

Översättares och språkkonsulters jobb är kanske mer lika varandra än vi tror. Översättaren behöver förhålla sig till källtexten. Språkkonsulten som granskar en text behöver förhålla sig till den ursprungliga, oredigerade, texten; den innehåller mycket information om vad uppdragsgivarna vill säga – och hur de vill säga det. Både översättaren och språkkonsulten behöver dessutom ta hänsyn till om kunden har egna språkliga riktlinjer eller uppfattningar om hur texten ska se ut.

Du som översättare känner säkert också igen dig i att förutsättningarna för att kunna leverera en bra text varierar mellan uppdragen. Ibland får jag ett uppdrag där allt stämmer: jag får vara med i projektet från början och komma med åsikter om texten redan innan den finns, det finns tillräckligt med tid och budget, kunden är öppen för att diskutera och det finns tillfälle att bolla texten fram och tillbaka mellan oss flera gånger tills alla inblandade är nöjda. Andra gånger är det tvärtom: kunden hör av sig när det finns en text men ingen tid att göra den bra. Texten har stor förbättringspotential (som det så fint heter) och skulle behöva en omfattande omarbetning, men kunden har bara budgeterat för en ytlig korrekturläsning. Dessutom är det bråttom – helst vill kunden ha tillbaka den granskade texten i förrgår. Gissa vilka uppdrag som jag gillar bäst?

Gör texter begripliga på flera nivåer

Som översättare är du antagligen medveten om att målgruppen är viktig och vet att även översatta texter har mycket att vinna på att anpassas efter läsarna. Jag gissar att du precis som jag börjar varje uppdrag med att ta reda på vem som ska läsa texten och varför. Och att du sedan anpassar texten efter det – i den mån källtexten och uppdragsgivaren ger utrymme för det förstås. Här kommer några konkreta tips på hur du kan öka begripligheten på olika nivåer i texten, utan att våldföra dig på dem:

• Ord. Använd moderna ord snarare än sådana som ger texten en byråkratspråklig stil. Skriv hellre än erhålla.

• Meningar. Använd modern meningsbyggnad. Skriv hellre de krav som forskarsamhället har accepterat än de i forskarsamhället accepterade kraven.

• Tilltal. Du-tilltal fungerar nästan alltid. En text som talar till läsaren i stället för om läsaren har lättare att nå fram. Skriv hellre Du måste ha en giltig biljett under hela resan än Resenär är skyldig att inneha giltigt färdbevis under hela resan.

• Rubriker. Plocka upp de viktigaste orden ur löptexten och använd dem i rubriken. Låt rubriken bestå av flera ord, varav minst ett verb. Skriv gärna rubriken i form av en uppmaning, ett påstående eller en fråga. Skriv hellre Skriv effektiva rubriker än bara Rubriker.

• Disposition. Skriv det viktigaste först – det fungerar i de flesta brukstexter. Gör det på alla nivåer i texten: i varje mening, stycke, kapitel och i hela texten. Skriv en sammanfattning och placera den först i texten.

• Innehåll. Vad behöver läsarna veta? Behöver bakgrundsinformationen verkligen vara med? Läsarna har frågor som de vill ha svar på – se till att texten svarar på dem och inte handlar om helt andra saker.

Vad gör jag om det inte finns utrymme i projektet?

Antagligen har du precis som jag jobbat i projekt med stram budget, projekt där källtexterna inte är tydliga eller projekt där målgruppsanpassning inte står överst på agendan. Ibland får vi textmänniskor helt enkelt inte chansen att göra texterna så bra som de kan bli. Men jag menar att det ändå finns en poäng med att lära sig verktygen för att skriva målgruppsanpassade och begripliga texter. Då kan du plocka fram din verktygslåda när utrymmet finns. Med verktygslådan i handen har du dessutom större chans att påverka projekten och kunderna – och kanske källtexterna om det behövs – i rätt riktning. På så sätt kan du göra ett bättre jobb som leder till bättre texter. Och visst har vi roligare på jobbet när vi får göra texterna så bra vi kan!

Om Jenny Forsberg 

Jenny Forsberg är examinerad språkkonsult i svenska och författare. Hon har tagit fram onlinekursen Skriv tydliga texter för dig som vill lära dig mer om att skriva målgruppsanpassade texter. Kursen hittar du här.  Sedan 1999 driver Jenny soloföretaget Klartext, där hon hjälper företag och myndigheter att göra texter begripliga. Hon har även skrivit två romaner och fyra fackböcker

SAMMA FÖRFATTARE +