Styrelsen informerar

Förberedelser inför årsmötet och nya organisationen

10 jan, 2021
/ Foto: iStock.

I slutet av 2020 och början av 2021 har styrelsen ägnat en hel del tid åt förberedelser inför årsmötet 2021. Pandemiläget lättade aldrig tillräckligt, och till slut bestämde sig konferensgruppen och styrelsen för att den rimligaste lösningen var att hålla konferensen 2021 enbart digitalt. Konferensgruppen har valt plattformen Remo för konferensen. Den har en mängd funktioner som kan göra denna ovanliga men spännande konferens – passande nog med temat Tillbaka till framtiden – intressant och givande trots att vi inte kan träffas ”på riktigt”. Det kommer att hållas två ”förfester” på Remo – den 9 april kl. 11 och den 19 april kl. 17. Passa på att gå in och testa! Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat.

En annan viktig uppgift för webbgruppen och styrelsen är den nya webbplatsen, som nu börjar ta form. Designen är klar och webbföretaget har börjat bygga själva grunden. Mer information och en demo av något slag kommer på konferensen.

I slutet av februari hade delar av styrelsen möte med företrädare för Skatteverkets upphandlingsenhet som ville veta mer om översättningsbranschen och den teknik som används för olika typer av översättningar i dag. Det är en viktig uppgift för SFÖ:s styrelse att sprida kunskap om översättning som kan göra att upphandlande företag och myndigheter vässar sin kompetens när det gäller att välja lösningar, och vi kommer att satsa på att få till stånd fler sådana möten.

Styrelsen har också gått vidare med den nya organisationen av föreningens olika enheter och arbetsgrupper, som kommer att presenteras via olika kanaler under året, bland annat i form av ett nytt organisationsdiagram. Som en del av förnyelsearbetet ser styrelsen över arbetsordningarna för SFÖ:s olika enheter och arbetsgrupper och andra dokument och mallar som finns på webbplatsen.

Glöm inte att hålla koll på webbplatsen och FB: Det blir fler digitala evenemang än konferensen. Det första är ett digitalt informationsmöte torsdag den 18 mars (anmälan senast tisdag 16 mars) som Fortbildningsgruppen anordnar där Josefin Petersen från Allt om Juridik berättar om den kostnadsfria tjänst som SFÖ:s medlemmar har tillgång till.

SENASTE INSLAG +