Styrelsen informerar

Om konferensen i Karlstad, digitala satsningar, årsmöte(na) …

17 maj, 2022

… och en ny enkät.

Hela styrelsen under Karlstads sol, fr. v. Joaquín Moya, Maria Eriksson, Elin Nauri Skymbäck (o), Maria Gustafsson, Peter Bowen och Malin Färdig. Hela styrelsen under Karlstads sol, fr. v. Joaquín Moya, Maria Eriksson, Elin Nauri Skymbäck (o), Maria Gustafsson, Peter Bowen och Malin Färdig. / Foto: Victoria Amanius.

Äntligen fick vi alla ses igen – denna gång i soliga Karlstad! I anslutning till årets konferens hade den nya styrelsen sitt första fysiska styrelsemöte. Vi välkomnade då våra två nya styrelseledamöter: Maria Gustafsson och Maria Eriksson, som valdes in på årsmötet den 27 april i år. Under mötet hade vi mycket att diskutera, planera och besluta om. Här följer en kort sammanfattning av styrelsens arbete under den senaste tiden:

Konferensen i Karlstad. Vi i är överväldigade över de positiva gensvar vi fått från så många – både medlemmar och utställare i Karlstad, det värmer! Konferensgruppen gjorde ett riktigt bra jobb och det är tack vare deras hårda arbete som vi alla kunde luta oss tillbaka och lyssna på kunniga föreläsare, njuta av god mat och mingla i härlig atmosfär precis bredvid Klarälven. Det var verkligen på tiden att vi fick träffas igen och nu ser vi fram emot att kunna anordna fler fysiska träffar under året, som minikonferenser, AW-träffar och Hieronymus-firanden. Vi kan också meddela att konferensen 2023 kommer att äga rum i Umeå 12–14 maj – så boka in det i kalendern redan nu!

Arbetet med den nya webbplatsen är nästan slutfört – som vi längtat! Inom kort kommer all information föras över och sedan följer en intensiv testperiod för att vi så snart som möjligt ska kunna lansera en sprillans ny webbplats med många nya funktioner och förbättringar.

Parallellt med webben fortsätter arbetet med att synliggöra vår digitala satsning e-versättaren och vi kan glädjande nog redan se att allt fler hittar till sidan via Google. Sökandet efter en webbredaktör, som kan hjälpa oss att kontinuerligt skriva och publicera innehåll, fortsätter till hösten. Tipsa oss gärna om du vet någon lämplig kandidat.

Årsmötet hölls även i år digitalt för att så många som möjligt skulle kunna vara med och göra sin röst hörd. På årsmötet antogs styrelsens förslag om att ta in Sveriges auktoriserade tolkar, SAT, som en del av SFÖ från och med 1 januari 2023 (mer information om detta hittar du här). Årsmötet röstade också för styrelsens förslag om att fasa ut företagsmedlemmarna till 2024, och istället hitta nya samarbetsformer tillsammans med översättningsbyråer och även andra språkföretag. Styrelsen har redan pratat med Språkföretagen om att boka in ett möte inom kort.

Efter det extra årsmötet kunde vi glädjande nog konstatera att alla styrelsens förslag på stadgeändringar som krävs för att ta med auktoriserade tolkar i SFÖ antogs av årsmötet. Nu börjar arbetet med att se över alla områden där det behövs förändringar, både i arbetssätt och annat, för att ta in tolkarna på bästa sätt. Det kom också en motion från en medlem om tidpunkten för årsmötet, som även innehöll funderingar om huruvida årsmötet bör fortsätta att hållas digitalt. Motionerna röstades ner av årsmötet, men för att ändå tillmötesgå en del medlemmars tankar om detta, planerar vi att skicka ut en enkät till er medlemmar. Detta för att undersöka vilket format som uppskattas mest: fysiskt eller digitalt. En hybridvariant är inte aktuell i nuläget då det kostar för mycket, men om detta förändras i framtiden kan det vara något att kika närmare på. Givetvis vill vi att så många som möjligt ska kunna medverka och påverka föreningens arbete i en positiv riktning!

Slutligen kan vi bara konstatera att det inte alltid är så lätt att få människor att engagera sig ideellt, det gäller inte bara SFÖ utan Sveriges föreningsliv i stort. Vi är väldigt tacksamma att så många av våra medlemmar vill ta steget och hjälpa till på olika sätt. Till exempel kan nämnas att vi har aktiva i språkgrupperna, konferensgruppen, valberedningen, etiknämnden med mera. Känner du att du också skulle vilja hjälpa till med något? Både små och större insatser är välkomna! Hör av dig till oss i styrelsen så kan vi lotsa dig vidare till rätt kontaktperson. Förutom att du hjälper oss att göra SFÖ till en ännu bättre förening får du också större inblick i vår verksamhet, djupare förståelse för branschen generellt och får möjlighet att utvecklas, både som person och översättare eller tolk. Du som medlem är viktig för oss och tillsammans kan vi göra mycket!

Hälsningar,
Styrelsen

SENASTE INSLAG +