Språk och översättning

Om att översätta från finska till svenska

12 apr, 2022

Vi har pratat med Martina Langenskiöld om de utmaningar hon stöter på när hon översätter mellan dessa två språk i Norden.

Panoramavy över gamla delen i Helsingfors. Panoramavy över gamla delen i Helsingfors. / Foto: iStock.

eV: Vilka är de största utmaningarna med att översätta från finska till svenska?
Kulturellt sett är skillnaderna mellan Finland och Sverige rätt små, men de språkliga skillnaderna är desto större. Utan att gå in på allt för mycket grammatik kan jag som översättare konstatera att det finns vissa utmaningar som man måste känna till om man översätter från finska: ordföljd, passivkonstruktioner, avsaknad av prepositioner samt nomineringar och verbalsubstantiv förekommer ofta i finska texter.

När man översätter från finska till svenska måste man noggrant analysera kontexten för att veta hur en mening ska översättas så att syftningen, betydelsen och ordföljden blir rätt.

Jag kan inte här beskriva alla översättningsutmaningar, men jag kan nämna några exempel:

Finskan är ett kasusspråk (18 kasus mot svenskans två) med fri ordföljd, och det är därför lätt att välja den informativt bästa ordföljden:
FI: ”Anna poimi kukan”. SV: ”Anna plockade blomman” (eller en blomma).
FI: ”Kukan poimi Anna”. SV: ”Blomman plockade Anna”.

På finska kan ordföljden vara omvänd, men svenskans bundna ordföljd kan bli ett problem när det gäller att följa tema–rema-principen i översättningar.

Bestämd och obestämd form: Finskans objekt har inte heller bestämd eller obestämd form. ”Anna poimi kukan” kan betyda att Anna plockade en blomma (obestämd) eller blomman (bestämd).

Passiv och s-genitiv: Finskan använder passivkonstruktioner i mycket högre grad än svenskan, vilket anses vara en av de grundläggande olikheterna mellan finska och svenska. I finskan uppfattas de här ”opersonliga” konstruktionerna inte som krångliga och byråkratiska på samma sätt som i svenskan.

 Finskan saknar prepositioner. Medan finskan teoretiskt sett accepterar hur många genitiver som helst i följd, tolererar svenskan i många fall inte ens dubbel genitiv. Kedjor av genitiver i den finska texten måste skrivas om, främst med prepositionsuttryck, men också så att genitivuttrycken ersätts med sammansättningar (paperin valmistus = papperstillverkning, tillverkning av papper).

Man får vanligen börja från slutet av en mening för att rulla upp de finska genitivformerna. FI: ”Selvitettiin Suomen kaikkien kaupunkien virastojen johtajien autojen etupyörien renkaiden kuvioiden kulumisen nopeuden syyt”. SV: ”Man utredde orsakerna till den snabba nedslitningen av mönstren framdäcken direktörernas bilar vid de kommunala verken i alla städer i Finland”.

Om Martina Langenskiöld

SFÖ-medlem sedan: 1999.

■ Utbildning: Politices magister.

■ Bakgrund: Jobbat som översättare/egenföretagare sedan år 2000 (MAG Konsult). Översätter fackspråkliga texter och litteratur från finska till svenska. Bor i Finland.

Ett svåröversatt ord på finska

Om jag fått frågan för några år sedan hade det säkert varit personliga pronomenet ”hän”, som kan vara antingen feminint eller maskulint på finska. Tidigare var vi alltid tvungna att skriva ”han eller hon” eller ”personen” eller dylikt på svenska. Numera har vi berikats med det svenska ordet ”hen”, vilket underlättar översättningen av ”hän”.

Men det finns förstås många ord som är lite knepiga att översätta till svenska, till exempel stöter jag ofta på ordet ”asettaa” som har många olika betydelser på svenska, t.ex. ställa, placera, lägga, ställa in, justera, sätta upp, försätta, tillsätta, inrätta, upprätta, installera, utställa, trassera, tillsätta, bestämma, lyda, anpassa, insätta, ordna, arrangera, ställa ut. Inte alltid helt enkelt att översätta.  Den finska traditionella maträtten Kalakukko (limpa med inbakad fisk) har ingen motsvarighet på något annat språk och jag tror inte att den maträtten förekommer någon annanstans än i Finland.

Ett ordspråk som speglar den finska kulturen

FI: ”Eteenpäin, sanoi mummo lumessa”. SV översättning: ”Framåt sade gumman i snödrivan”. Betydelse: det är bara att bita ihop och gilla läget. Återspeglar det strävsamma finska folket som kämpar på trots att det är jobbigt.

SENASTE INSLAG +