Styrelsen informerar

Om att kunna ses utan restriktioner …

23 feb, 2022

… och kommande årsmöte, konferens och webb.

/ Foto: iStock.

Efter åratal av osäkerhet kring restriktioner på grund av coronapandemin hävdes till sist restriktionerna i Sverige precis innan SFÖ:s styrelses fysiska möte i februari. Båda våra styrelseledamöter utomlands, Peter Bowen från Storbritannien och Joaquín Moya från Spanien, kunde glädjande nog komma till Stockholm för att delta i mötet.

Under de två dagarna avhandlades effektivt en rad frågor. En av dem var arbetet med nya webbplatsen, som är försenat, men i full gång. Styrelsen arbetar också för fullt med vår nya nättidning e-versättaren, och med planeringen av det framtida innehållet i den och hur vi kan bli ännu mer synliga.

Det är också en del på gång inom fortbildning. Den 2 och den 30 mars hålls det digitala träffar om närvaro på sociala medier och den egna hemsidan.

Om bara några månader går äntligen SFÖ:s årliga konferens i Karlstad av stapeln – den här gången i fysiskt format. Som vi har längtat! Glöm inte att anmäla dig här!

Årsmötet kommer även i år att hållas digitalt, den 21 april. Inför årsmötet har medlemmarna rätt att lämna in motioner, som ska vara inne senast den 24 februari 2022.

I och med att två ledamöter kommer att avsluta sitt uppdrag i styrelsen efter att den här mandatperioden löper ut behöver vi 2–3 nya tillskott. Om du är intresserad av att vara med i SFÖ:s styrelse och vill veta mer, kontakta Valberedningen.

Hälsningar,
Styrelsen

SENASTE INSLAG +