Språk och översättning

Om arabiska

14 dec, 2021

Malin Färdig och Amjad Kutieleh berättar om utmaningarna när det gäller översättning mellan arabiska och svenska.

Ordet 'arabiska' på arabiska. Ordet 'arabiska' på arabiska. / Foto: iStock.

eV: Malin, vilka är de största utmaningarna att översätta från arabiska till svenska?
MF: Vi översätter mycket underlag skrivet på dialekt. Vi behärskar båda två de levantinska dialekterna bäst, men Amjad har förstås större förståelse för fler dialekter än jag. Vi åtar oss dock aldrig att översätta maghrebdialekter (Marocko, Algeriet, Tunisien), de ligger för långt ifrån den arabiska vi förstår. Vi brukar jämföra spannet mellan de olika arabiska dialekterna med skillnaden mellan svenska och nederländska, det ger lite perspektiv på hur omfattande skillnaderna är.

Arabiska texter kan ha en, för svenskan mer eller mindre intetsägande, inledning på 7–8 meningar endast i artighetssyfte och en minst lika lång avslutning. Det kan vara svårt att översätta detta på ett sätt så att det inte låter smörigt på svenska.

Arabiska talas i 22+ länder och det innebär att man som översättare måste ha kulturell förståelse för och vara insatt i många länders samhällssystem. Det är intressant men kräver mycket tid och arbete!

eV: Amjad, vilka är de största utmaningarna att översätta från svenska till arabiska?
AK: På arabiska arbetar vi inte lika mycket med inkluderande språk som man gör i svenskan. Naturligtvis finns det en stor språkmedvetenhet och institut som arbetar med att förnya och uppdatera språket, men inte på samma sätt eller i samma fart som svenskan.

I svenskan använder man ofta och gärna förkortningar, det gör vi inte på arabiska. Layoutmässigt kan det skapa utmaningar när man måste skriva ut hela förkortningen.

Det är viktigt att den svenska kulturen och de ordval som görs på grund av den framgår ur min arabiska översättning, men det kan vara väldigt svårt eftersom skillnaderna är så stora mellan det svenska samhället och de arabiska. Jag får inte riskera att översättningen bara blir nonsens för läsaren.

Ett svåröversatt ord

I arabiskan används otroligt mycket artighetsfraser. I olika situationer (t.ex. när man köpt någonting nytt, när någon avlidit, när någon ber om hjälp, när någon duschat eller klippt sig) används olika fraser, och till varje fras finns ett specifikt svar. I bland annat de levantinska länderna förväntas du säga ya’ṭīk al-ʿāfīyah (يعطيك العافية, [Gud] skänker dig välmående) till någon du ser arbeta eller som i sitt arbete har hjälpt dig. Det kan exempelvis vara en taxichaufför som du fått skjuts av eller ett restaurangbiträde som serverar dig eller torkar av bordet innan du sätter dig. Denne önskar dig sedan detsamma genom att säga Allah yaʿāfīk (الله يعافيك, må Gud skänka dig välmående).

Ordspråk som speglar en kultur

Alla länder har dem: unika fraser som inte går att översätta rakt av och som beskriver en hel del av kulturen och språkets idiosynkrasi. Vilket ordspråk tycker Malin och Amjad gestaltar den arabiska kulturens sätt att se på gästfrihet bäst? 

Ordspråk: صدر البيت إلكم والعتبة إلنا (ṣadr al-bayt ilkum wa-l-ʿatabah ilna)
Översättning: huset (i dess helhet) är till er och tröskeln till oss.
Betydelse: syriskt ordspråk som liknar svenskans ”finns det hjärterum, finns det stjärterum”. Ordspråket innebär att det alltid finns plats för en gäst, oavsett hur liten bostaden är, och att gästen är välkommen att nyttja hela huset medan värden tar husets minsta utrymme.

SAMMA FÖRFATTARE +