Nyheter

Nytt bibelspråk till 2026

28 jul, 2021

Nya testamentet ska få en ny språkdräkt.

/ Foto: iStock.

Redaktionskommittén för den nya översättningen av Nya testamentet har fått i uppdrag att ge texten en ny språkdräkt som ligger närmare den ursprungliga källtexten på grekiska och som ska vara klar 2026. Arbetsgruppen består av en direktör och en primäröversättare. I teamet kommer det även att ingå stilister, författare och språkexperter.

Generalsekreteraren på Svenska Bibelsällskapet, Anders Göranzon, hoppas på att lyckas skapa en version som accepteras brett och som kan väcka intresse för bibeln. Arbetet påbörjades efter sommaren.

Källa: Sydsvenskan

SAMMA FÖRFATTARE +