Nyheter

Ny upplaga av Sveriges språkflora före sommaren

16 apr, 2021

En uppslagsbok om språk och en handledning för köpare av tolk- och översättningstjänster.

/ Foto: iStock.

Morena Azbel Schmidt och jag skrev boken Sveriges språkflora – handbok för ett flerspråkigt samhälle eftersom vi upplevde att många köpare av tolk- och översättningstjänster skulle behöva ha mer kunskap om det de köper. Många tror, som ni vet, att översättning bara är att byta ut ord för ord. I dag när tjänstemän på kommuner och myndigheter köper översättningar av viktig samhällsinformation till alla möjliga invandrarspråk, visar det sig också att de (liksom de flesta av oss) har dålig koll på många av de språk som talas i Sverige idag.

Sveriges språkflora kom ut hösten 2019 och är både en uppslagsbok om språk och ett slags handledning för köpare av tolk- och översättningstjänster. I en del av boken presenteras cirka 50 av de språk som talas i Sverige, med språkprov och information om språkvarianter, om det finns auktoriserade översättare och tolkar med mera.

I den del av boken som handlar om översättning och tolkning finns tips och råd om hur man kan kvalitetssäkra översättningar även om man själv inte förstår målspråket. Vi berättar hur man kan undvika vanliga misstag vid layout av höger-till-vänster-språk (som arabiska och persiska). Och vi skriver om hur viktigt det är med en bra källtext.

Till vår stora glädje har många som arbetar med språk berättat att de har haft nytta av boken, till exempel SFI-lärare och andra språklärare. Och Folkhälsomyndighetens översättningskoordinator, Lena Sundström Mattsson, skrev att den varit hennes bibel under pandemin!

Språkfloran sålde slut redan efter ett och ett halvt år, men vi håller på med en ny upplaga som väntas komma ut före sommaren. I den nya upplagan har vi bland annat lagt till ett par språk (swahili och georgiska) och i kölvattnet av pandemin kändes det också angeläget med ett avsnitt om översättning av krisinformation.

Sveriges språkflora recenserades i Facköversättaren nr 4 2019.

SAMMA FÖRFATTARE +