Terminologi

Ny termbank från MSB

10 nov, 2022

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har lanserat en ny termbank för informationssäkerhet.

/ Foto: Pixabay.

Den innehåller svenska och engelska termer, definitioner och förtydliganden på svenska, med hänvisning till relevanta källor. I dagsläget innehåller banken 412 termer och kontinuerliga uppdateringar utlovas.

Bakom termbanken står en expertgrupp med representanter från privat och offentlig sektor, samt yrkesverksamma från högskolor och universitet. Enligt myndigheten behövs en enhetlig nationell terminologi rörande informations- och cybersäkerhet för att effektivisera, harmonisera och öka förståelsen inom relevanta yrkesgrupper i samhället. Dessutom kommer många termer i området informationssäkerhet från engelskan och man vill försäkra sig om att även de svenska termerna blir bra.

MSB:s termbank för informationssäkerhet når du här.