Trados Studio

Ny Studio-version igen – men vad är det nya?

18 aug, 2018

Här är en snabbgenomgång av nyheterna i Trados Studio 2019 – givetvis i första hand till nytta för dem som redan känner till programmet. Hur denna nya version står sig i förhållande till huvudkonkurrenterna memoQ (version 8.5 i juli i år), Déjà Vu X4 (också juli) och Wordfast Pro 5 (april) får bli en fråga för senare analys av respektive experter.

/ Foto: SDL.

Nästan på dagen två år efter att Trados Studio 2017 lanserades har nu 2019 års version kommit. Vad är det då för revolutionerande nya funktioner som den erbjuder? Faktiskt på sätt och vis inga alls. Förnyelserna handlar nästan helt och hållet om användargränssnittet, men det har å andra sidan fått en rejäl ansiktslyftning. Och alla som har prövat det tycks vara entusiastiska.

Särskilt positivt mottagande har Tell Me-funktionen fått. Den är inspirerad av motsvarande funktion i Microsoft Office och är ett slags snabbsökning i innehållsregistret i Studios hjälptexter. I en särskild sökruta skriver man in den term eller uttryck som man vill veta mer om, och vips får man en lista på de olika sammanhang där den förekommer, och så kan man gå vidare dit. Mycket behändigt! (Innan man själv har skrivit något sökuttryck visas ett antal förslag på vad som antagligen är vanliga företeelser som användaren kan behöva hjälp med.) Med tanke på att det finns cirka 700 kommandon och 1 300 inställningar i Studio så inser man att det här är en vettig funktion.

En annan nyhet av liknande slag är samlingen med Useful Tips, som har två ingångar: dels via en flik som visar en lista med urval, dels via Help > Useful Tips, och då visas en ruta med rubriken Useful Tips Collection och ett antal underrubriker.

En tredje större nyhet gäller proceduren för att skapa nytt projekt, som är radikalt förändrad på så sätt att man i det allra första fönstret kan göra de allra flesta nödvändiga inställningar som tidigare har krävt flera fönster. Vidare visas överst i den rutan en ”tunnelbanelinje” med de olika stationerna på vägen till det färdigskapade projektet, och man kan klicka på vilken som helst av dem för att göra önskade inställningar av just det steget.

Den tidigare besvärliga processen att lägga till nya källfiler i ett befintligt projekt är nu väsentligt enklare; detsamma gäller hanteringen av en uppdaterad källfil i ett redan helt eller delvis översatt projekt.

En fjärde mer genomgripande förändring handlar om kvalitetskontrollen, vars rapport nu visar käll- och målsegment för varje fel, så att man har direkt åtkomst till dessa och enkelt kan göra önskade korrigeringar.

En annan länge önskad förbättring gäller navigeringen i översättningsminnena, där man nu äntligen kan gå direkt till sista sidan eller till en viss sida, ställa in antalet översättningsenheter (upp till 1000) i varje visad sida, samt se hur många sådana sidor minnet innehåller.

Utöver de här ändringarna finns givetvis ett antal smärre justeringar. Det allra mesta av nyheterna finns väldigt väl beskrivna av Studio-experten Emma Goldsmith i hennes blogg, Signs & Symptoms of Translation.

En uppgradering från tidigare version kostar €160; priset för nyköp av frilansversionen är €695 (men som vanligt kan man pröva gratis i 30 dagar). SFÖ-medlemmar har liksom tidigare 30 % rabatt på det senare. Och själv jobbar jag på att ”uppgradera” handboken; ett ganska styvt jobb denna gång.

SAMMA FÖRFATTARE +