Notiser

När fuktmätaren går i taket och tangentbordet går i däck

30 aug, 2018

Häromveckan började min dator uppföra sig egendomligt.

/ Foto: iStock.

Somliga tangenttryckningar resulterade i mycket konstigt beteende; t.ex. ledde blanksteget till att hjälpfunktionen öppnades (oavsett program); andra tecken öppnade en ny flik i webbläsaren eller gav egendomliga teckensträngar. Datorn blev kort sagt mycket svårhanterlig.

Elakartat virus? Men ett tangentbordsbyte undanröjde problemen… en tid – sedan började det igen.

Jag bytte till den dammiga reservdatorn för att lyfta den till hygglig funktionsduglighet samtidigt som jag började förlika mig med tanken att behöva ominstallera Windows i huvuddatorn. Men si: reserven betedde sig likadant! Alltså måste problemet ändå ligga i tangentbordet – eller rättare sagt båda tangentborden. Men – visade det sig problemet var väderleken! Värme och extrem fuktighet – luftfuktigheten vid Norrtälje sjukhus hade uppmätts till 100 procent! Och mycket riktigt: ytterligare ett tangentbordsbyte, till ett som hämtades från den bastuartade – men torra – vinden gav önskat resultat.

Summa summarum: Se upp med luftfuktigheten! Och se till att alltid ha en reservdator redo, med alla produktionsprogram uppdaterade.

SAMMA FÖRFATTARE +