Nyheter

Mer översättningsvetenskap på Wikipedia

18 maj, 2020

Innan Coronautbrottet anordnade Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) ett editathon där syftet var att stärka närvaron av översättning och tolkning på Wikipedia.

Editathon om översättning på Wikipedia. Editathon om översättning på Wikipedia. / Foto: Björn Olofsson.

Wikipedia blir ständigt bättre och mer användbart, inte minst för översättare, särskilt när det gäller att hitta ekvivalenta termer mellan olika språk. Det användargenererade uppslagsverket blir också i ökande grad många människors första anhalt för att hitta information, och i takt med att verket blir mer pålitligt, citeras det flitigt i allahanda sammanhang. European Society for Translation Studies har tagit fasta på detta och arrangerat fler s.k. editathons, där frivilliga skriver och redigerar Wikipediaartiklar i olika länder i Europa. Tack vare en av organisationens styrelseledamöter, Elisabet Tiselius, som också är docent vid TÖI, blev det den elfte mars i år Stockholms tur. Veckan innan Stockholms universitet stängde ner anordnade TÖI ett editathon i Språkstudion på Stockholms universitet.

Under en heldag, skrev, redigerade och översatte de cirka tjugo deltagarna artiklar om översättning och tolkning på Wikipedia. Resultatet imponerade på samarbetspartnern Wikimedia, som är den organisation som driver Wikipedia, och bestod av en uppsjö nya och redigerade artiklar om exempelvis översättningsforskare som Gideon Toury, Jan Ivarsson och Andrew Chesterman.

Koncept som skoposteori och konferenstolkning förklarades och/eller översattes till svenska och även till mongoliska.

Evenemanget blev en framgång och kommer att upprepas i framtiden. Detta är ett smidigt och lättillgängligt sätt att sprida kunskap och medvetenhet om översättning och tolkning som professioner och om översättningsvetenskap som vetenskap och forskningsfält.

Under TÖI:s editathon den 11 mars 2020:

skapades 24 artiklar
redigerades 45 artiklar
tillades 6 referenser
utökades Wikipedia med 107 kB.

Dessa artiklar skapades eller redigerades.

SAMMA FÖRFATTARE +