Enkät

Medlemmarna har sagt sitt om formen för årsmötet 2023

6 okt, 2022

Årsmötet 2022 beslutade att låta medlemmarna bestämma formen för årsmötet 2023. Nu har vi fått ett resultat.

Under de senaste åren, till följd av pandemin, har SFÖ:s årsmöte hållits i digital form via Zoom. Även under 2022 valde styrelsen att ha årsmötet digitalt. Tanken var att det är mer demokratiskt i en organisation med medlemmar över hela världen, och där alla kanske inte vill eller har råd att delta på en fysisk konferens. Visst har möjligheten att skicka in en fullmakt eller röstsedel alltid funnits, men det visade sig vara mycket uppskattat att faktiskt kunna delta från exempelvis USA eller Tyskland.

På senaste årsmötet höjdes röster från medlemmar för att återinföra det fysiska mötet i samband med konferensen, och styrelsen utlovade då att gå ut med en enkät där medlemmarna fick göra sin röst hörd.

Alternativen var:

Fysisk konferens
Hybrid konferens – deltagande på Zoom (kommunikation via chatt) eller fysiskt närvarande i Umeå. Omröstning via verktyget Menti
Digital konferens

Resultatet blev en överväldigande seger för den hybrida lösningen.

När ett hundratal medlemmar har sagt sin åsikt visade det sig att över 71 procent ville ha en hybrid lösning på årsmötet 2023.

Väl mött på vårt hybrida årsmöte den 13 maj 2023!