Nyheter

Människor och maskiner på översättningsmarknaden

11 sep, 2019

Ur ett akademiskt perspektiv.

Trinity College, Cambridge (Storbritannien). Trinity College, Cambridge (Storbritannien). / Foto: iStock.

Kristine Bundgaard vid Ålborgs universitet i Danmark har med akademisk noggrannhet studerat vad det egentligen är som händer i gränssnittet mellan människor och maskiner. Tillsammans med andra har hon publicerat undersökningen Translator-computer interaction in action — an observational process study of computer-aided translation i The Journal of Specialised Translation nr 25, jan 2016.

Dokumentet redovisar Bundegaards empiriska forskning kring CAT-verktygens inverkan på översättningsprocessen och konstaterar att en översättare som baserar sitt arbete på ett TM kan accelerera sitt arbete, men att översättarens frihet samtidigt begränsas genom verktygets segmentbaserade funktion. Även inverkan av MT diskuteras.

Bundegaards doktorsavhandling från 2017 vid Århus Universitet har titeln (Post-)Editing – A Workplace Study of Translator-Computer Interaction at TextMinded Danmark A/S och studerar också samverkan mellan människa och maskin, men denna gång riktas uppmärksamheten mot processen att efterredigera maskinöversatt text, i synnerhet med den metod som är vanligast bland dagens facköversättare, nämligen att låta en maskinöversättningsmotor ge förslag parallellt med förslagen från ett eller flera TM, och dynamiskt välja, vraka och förbättra.

Samma ämne behandlas i ett arbete av Bundegaard och Tina Paulsen Christensen i The Journal of Specialised Translation nr 31, jan 2019: Is the concordance feature the new black? A workplace study of translators’ interaction with translation resources while post-editing TM and MT matches.

SAMMA FÖRFATTARE +