Björns hörna

Ljuga för mor på självaste julafton?

8 jun, 2021

Många språkföretag ställer kravet att översättaren inte ska nyttja offentligt tillgängliga maskinöversättningsmotorer.

Björn Olofsson i sin hörna. Björn Olofsson i sin hörna./ Foto: Anna Rovelli Olofsson.

Detta kan uttryckas explicit i avtal, eller implicit i den allmänna klausulen att översättaren inte får göra källtexten, KT, tillgänglig för tredje part. Mot detta kan översättaren hävda att seriösa MT-leverantörer (likt nätets lagringstjänster, som Dropbox) i sin tur binder sig vid avtal att inte avslöja något via api:er uppladdat material. Med tanke på att den säkerhetsmässigt svagaste länken i kedjan, överföringen av käll- och målfiler via e-post, tycks oroa få språkföretag framstår detta krav som något irrationellt, men … pacta sunt servanda. (Om jag någon gång tummat på sådana klausuler? Det kan vi diskutera i ett annat forum!)

Marek Pawelek, legendarisk memoQ-guru, kom härommånaden ut med e-boken memoQ Inside Out: Machine translation, där han inte bara redogör i detalj för integrering av MT i memoQ, utan även generellt diskuterar hur man i xliff-filen kan dölja för uppdragsgivaren att MT har använts (med brasklappen att denna diskussion är rent hypotetisk och alls inte bör tillämpas i praktiken). Det är icke desto mindre värdefullt för översättaren att veta hur mycket information den levererade xliff-filen faktiskt ger om hens arbetssätt, så jag rekommenderar varmt Mareks e-bok!

Men hur vore det om hela MT-detaljen sköttes under huven på den egna datorn – då behöver KT inte tillställas någon tredje part? Om detta skriver Jost Zetzsche i sin 324:e Tool Box Journal, som kom ut samma dag som Jost höll sin bejublade föreläsning om diversifiering på SFÖ-konferensen den 23 april i år. Han berättar om Jörg Tiedemann, professor i språkteknik vid vid Helsingfors universitet, som har utnyttjat den öppna korpusen Opus för att bygga MT-motorer för närmare 2000 språkpar, alla baserade på den kostnadsfria resursen Marian NMT.

Ladda ner och installera OPUS-CAT här, fyll skalet med önskade språkpar (helst inte alla 2000!) och ladda ner dll-filen som kopplar samman OPUS-CAT med det egna CAT-verktyget. Resultatet är en fullfjädrad MT-motor som arbetar i den egna datorn, som samverkar med CAT-verktyget, som inte delar med sig av känslig information och som fungerar även om internet går ner.

Jost Zetzsche rapporterar att MT-kvaliteten för språkparet engelska-tyska är jämförbar med den från Google Translate. Jag har testat tjänsten i memoQ för språkparen engelska-svenska och tyska-svenska, och funnit att kvaliteten är förvånansvärt bra, men inte i nivå med GT, och definitivt inte i närheten av ModernMT. Här ska förstås tilläggas att Opus MT-tjänst förmodligen är stadd i snabb utveckling, att den kan vässas om man kompletterar den med egna TM (det har jag inte hunnit testa) och att den är gratis.

Men ändå … ljuga för mor på självaste julafton? Nej! Rakryggat yppa sanningen? Måhända!

SAMMA FÖRFATTARE +