Nyheter

Litterär översättning med CAT-verktyg – är det ens möjligt?

17 dec, 2019

Eventuella fördelar med översättningsverktyg för skönlitterära översättningar.

/ Foto: iStock.

Det har alltid sagts att CAT-verktyg är den rätta metoden när det gäller bruksanvisningar, datablad, reservdelslistor och annat där upprepningar är legio, terminologisk precision avgörande och den språkliga skönheten sekundär. Ett intressant blogginlägg diskuterar de eventuella fördelarna med CAT-verktyg för litterär översättning. Några av dessa är arbetsergonomin, att störande typografisk variation är bortskalad och att det är lättare att hålla reda på termer som finns även i litteratur, t.ex. egennamn och återkommande företeelser. Även de utmärkta fördelarna att lägga in kommentarer till sig själv och/eller beställaren, göra effektiva sökningar och filtreringar och kunna utföra automatisk QA nämns. En för litterära översättare besvärande nackdel är dock att översättaren binds till källspråkets meningsindelning och disposition.

SAMMA FÖRFATTARE +